Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Messikorraldajad pöördusid Vabariigi Valitsuse poole

Eesti Näituste AS, Tartu Näitused AS, Profexpo OÜ pressiteade

23. september / Eile sai meedia vahendusel teatavaks, et 24. septembril toimuva Vabariigi Valituse istungil on plaanis arutada ja kinnitada täiendavad piirangud siseruumides korraldatavatele üritustele, kus senise 1500 inimese asemel võib edaspidi viibida 750 inimest.

Oleme messikorraldajatena mures messide kui majanduse stimulaatori staatuse pärast koroonakriisi leviku piirangute vaates. Messinduses on riigi prioriteet olnud Eesti ettevõtete osalemine erinevatel välismessidel, suurendamaks ettevõtete ekspordivõimalusi. Samas korraldatakse Eestis arvestatav hulk nii ärikliendile kui laiemale publikule suunatud messe, mis pakuvad olulist müügi- ja turundustuge nii alustavatele kui juba tegutsevatele ettevõtetele. Juba eelmine majanduskriis näitas messide olulist rolli kriisist väljumisel, kui messil osalemine oli tõhusaks abivahendiks, aidates kiiremini jalule saada just väikese- ja keskmise suurusega ettevōtetel ning tulla paremini toime turupositsioonide ümberjaotumisega.

Messide eripäraks on see, et nad toimuvad sesoonselt, kevadine periood kestab veebruarist maikuu keskpaigani, sügisesed messid septembris, oktoobris ja novembris ning nende ettevalmistusperiood on pikk. Kevadistest tagasilöökidest saadud teadmiste, kogemuste  ja uute suuniste alusel oleme hoolikalt kavandanud messide edasist korraldamist, arvestanud messide toimumiskohtade (reeglina messikeskused või muud suuremad avalikud ruumid) ekspluatatsioonis ette nähtud inimeste piirarvudest lähtuvate hajutatuse nõuetega, vaadanud üle ventilastioonitingimused, korraldanud desovahendite ja kaitsemaskide kättesaadavuse jne. Seda kõike selleks, et tagada nii messi eksponentide kui külastajate ohutus.

Kavandatavad täiendavad piirangud siseruumides toimuvate ürituste inimeste arvule seavad kindlasti messide toimumisele täiendavad pinged nii messikorraldaja, eksponendi kui külastaja vaates ning hägustavad messi korralduslikke eesmärke majanduselu edendajana.

Euroopa praktikas on messid eraldatud üldistest piirangutest avalikele üritustele ning kohaldatud neile kaubanduskeskustele seatud tingimusi, kus suurel territooriumil on inimesed reeglina hajutatud. Samuti on soodustatud välismaiste ekponentide ja külastajate osalemine messidel.

Palume Vabariigi Valitsusel mitte seada messide korraldamisele täiendavaid piiranguid. Palume kaaluda messide eristamist muudest avalikest üritustest lähtuvalt Euroopa praktikast.
 
Eesti Näituste AS-i, Tartu Näitused AS-i ja Profexpo OÜ nimel
 
Igor Pihela
Eesti Näituste AS juhataja
 
Alo Pettai
Tartu Näitused AS juhataja
 
Tiit Sarv
Profexpo OÜ juhataja

 

Viimati muudetud 23.09.2020