Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
18°

Nelja kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 35 protsenti tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

10. mai / Selle aasta esimesel neljal kuul laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 67,6 miljonit eurot, mis moodustab 35% tulude eelarvest.

Tulud on olnud 6,1 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 28,5 miljonit eurot ehk 34% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 29,8 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 29,9 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 7,1 miljonit eurot ning muid tulusid 0,8 miljonit eurot, sh ASilt Tartu Veevärk dividende 0,5 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 61,5 miljonit eurot ehk 32% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 25,4 miljonit eurot, majandamiskulud 18,4 miljonit eurot, toetusi on antud 8,4 miljonit eurot ning põhivara soetuseks on kulunud 9,1 miljonit eurot.

Intressikuludeks ja laenude tagasimaksmiseks on kulunud 0,2 miljonit eurot.

Lisainfo: rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

Viimati muudetud 10.05.2019