Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Olulised otsused südalinna kultuurikeskuse kavandamiseks jõuavad volikokku

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kesklinn Foto: Maanus Kullamaa

24. november 2022 / Tartu Linnavalitsus saatis täna volikokku eelnõud, millega küsitakse luba sõlmida leping Eesti Kultuurkapitaliga südalinna kultuurikeskuse rajamise toetuse saamiseks ning algatatakse Vanemuise tn 1 krundi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise käigus korraldatakse ka rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mis on kavas välja kuulutada järgmise aasta alguses.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on südalinna kultuurikeskuse rajamine jõudnud olulisse etappi. „Oleme teinud põhjalikku eeltööd, sealhulgas ka hulgaliselt uuringuid, et kultuurikeskuse rajamine oleks iga külje pealt läbi kaalutud. Soovime nüüd volikogu toetust Eesti Kultuurkapitaliga läbi räägitud rahastamistingimustele ja detailplaneeringu algatamisele. Seejärel saame uue aasta alguses arhitektuurivõistluse välja kuulutada,“ selgitas linnapea.

Eesti Kultuurkapitaliga peetud läbirääkimiste tulemusena jõuti kokkuleppele, et Eesti Kultuurkapital finantseerib südalinna kultuurikeskuse rajamist 67% ulatuses ja Tartu linna panus on 33%. Kultuurikeskuse hinnanguliseks maksumuseks on 73,7 miljonit eurot ilma käibemaksuta (koos käibemaksuga 88,4 miljonit eurot). Hinnangulist maksumust korrigeeritakse ehitushinnaindeksiga enne kultuurkeskuse ehituslepingu sõlmimist 2026. aasta teises pooles.

Teise otsusena soovib linnavalitsus volikogu toetust Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisele. Detailplaneeringu eesmärk on kaasajastada planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks, ehitada alale kultuurikeskus, rekonstrueerida Vabaduse pst, Uueturu, Poe ja Küüni tänav ning leida terviklahendus koos Emajõe-äärse rohealaga.

Nii detailplaneering kui ka arhitektuurivõistlus peavad järgima muinsuskaitse eritingimusi, mis muuhulgas toovad välja vajaduse ajalooline Kauba tänav taastada jalakäijate tänavana või markeerida avalikus ruumis.

Koos detailplaneeringuga soovib linnavalitsus algatada ka keskkonnamõju strateegilise hindamise, et välja selgitada kavandatava tegevusega kaasneda võivad mõjud keskkonnale ning töötada välja meetmed keskkonnamõju leevendamiseks ja võimalikult väikse jalajälje jätmiseks.

Haljastuspõhimõtete määramisel tuleb arvestada, et vähemalt pool pargist peab säilima rohealana. Kaaluma peab võimalusi alal kasvavate väärtuslike puude säilitamiseks, leidma lahendused asendusistutuseks ja tagama rohevõrgustiku elementide omavaheline sidusus (Toomemägi, Emajõgi, kaldapealsed).  

Südalinna kultuurikeskus on Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti piirkonna jaoks oluline kultuuriasutus, kuhu tulevad ruumid Tartu linnaraamatukogule ja Tartu kunstimuuseumile, lisaks kavandatakse sinna sündmuskeskus, väärtfilmikino, Eesti Rahvusringhäälingu Tartu stuudio, toidukohad ning väikeses mahus muid hoone funktsioonidega sobivaid ruume, mis aitavad hoonet üleval pidada.

Südalinna kultuurikeskusest saab koht, kus oma töist ja vaba aega veeta sellisel moel, mis ei eelda hoones viibimise eest maksmist. Keskus pakub mitmekülgseid võimalusi: saab niisama olla ja sõpradega kohtuda, üksi või rühmas töötada, kunsti või toitu nautida, kinos, etendusel, kontserdil käia.

Keskkonnasõbraliku ja miljöösse sobiva linnaruumilise terviklahenduse leidmiseks ja kõrgeima arhitektuurikvaliteedi tagamiseks korraldatakse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mis kuulutatakse välja 2023. aasta alguses.

Lähemalt südalinna kultuurikeskusest: www.tartu.ee/sudalinna-kultuurikeskus

Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145, linnaarhitekt Tõnis Arjus, tel 5304 6148, südalinna kultuurikeskuse projektijuht Elo Kiivet, tel 5656 9674.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 25.11.2022