Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate kollektiivide arvamusi oodatakse jaanuari keskpaigani

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Rahvakultuur Foto: Ketlin Lääts

5. jaanuar 2024 / Tartu linn viib koostöös kultuuripoliitika mõttekojaga Creativity Lab läbi Tartu linna rahvakultuuri valdkonna kollektiivide uuringut, et saada terviklik ülevaade Tartu linnas tegutsevatest rahva- ja pärimuskultuurivaldkonnas tegutsevatest kollektiividest ja neid puudutavast. Uuringu küsitlusele oodatakse vastuseid 14. jaanuarini. 

Uuringu tulemused ehk ülevaade tegevuse korraldusest, tingimustest, rõõmudest, muredest ja arenguvajadustest on oluliseks sisendiks nii kultuuriosakonna kui ka Tiigi Seltsimaja töö kavandamiseks, samuti Eesti Rahvakultuuri Keskuse andmebaasi täiendamiseks.

Kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakovi sõnul on Tartu linnas suur hulk rahvakultuuri harrastajaid ja kollektiive ning paljude tase on võrreldav vastava valdkonna Eesti ja maailma tippudega. “Soovime saada antud küsimustikuga terviklikku ülevaadet kõikide tegutsevate kollektiivide vajadustest ning kasutame seda sisendina rahvakultuurivaldkonna tegevuskava koostamiseks,” ütles Svetljakov.  

“2023. aasta oli laulu- ja tantsupeo aasta noortele, 2024. aastal toimub Tartus laulu- ja tantsupidu. Mõlema sündmuse puhul on märgata trende, mis teevad murelikuks, eriti just noorte pealekasvu osas. Peame oluliseks, et rahvakultuurivaldkonna arengu jaoks oleks olemas püsiv plaan ning vajame selle koostamiseks kõikide Tartus tegutsevate kollektiivide sisendit,” lisas ta. 

Tegemist on uuringu esimese etapiga. Uuringu esimeses etapis küsitakse kollektiivide osalejate, juhendajate, esinemisvõimaluste ja prooviruumide kohta. Lisaks osaluse kohta laulu- ja tantsupeo protsessis. 

Küsimustikku ootame täitma kollektiivide juhendajaid. Sõltuvalt kollektiivi struktuurist ja tegevuse korraldusest võib olla tarvilik kaasata küsimustiku täitmisse ka teisi kollektiiviga seotud inimesi, kes omavad vajalikku infot (koori- või rühmavanem, tegevjuht või president).  

Uuringu teine osa on kavas läbi viia 2024. aasta alguses ning see on suunatud asutustele ja organisatsioonidele. Jätku-uuring keskendub peamiselt kollektiivide rahastamisega seotud küsimustele.  

Küsitlust saab täita siin. 

Kõikide uuringut puudutavate küsimustega võite julgelt pöörduda Kristiina Urbi poole ([email protected]).  

Viimati muudetud 05.01.2024