Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Riia tänava uuendus toob eraldiseisvad rattateed ja alandab autode piirkiirust 

Riia ja Turu tänavate ristmiku eskiislahendus soovitab ristmikul vähendada autode sõiduradasid. Foto: Tartu linnavalitsus

17. jaanuar 2024 / Tartu linn esitas Riia tänava uuendamise eskiisi Kliimaministeeriumi valikukomisjonile, mis teeb otsuse projekti rahastamise kohta.

Uue Riia tänava prioriteetideks on liiklusohutuse ja elukeskkonna parandamine ning rattateede rajamine. Liiklusohutuse suurendamiseks ja kohalike elanike elukvaliteeti mõjutava müra vähendamiseks viiakse piirkiirus kesklinnas 30 km/h ja ülejäänud tänaval 40 km/h peale. Isikliku sõiduauto kasutamisele heade alternatiivide pakkumine loob eelduse autode arvu vähenemisele kogu kesklinnas.  

Koos piirkiiruse alandamisega muudetakse kitsamaks ka sõidurajad, et tänavadisain oleks kooskõlas piirkiirusega. Läbivate sõiduradade arv jääb tänaval praegusega samaks, aga äärmised sõidurajad (3,25 m) tulevad laiemad kui keskmised (3 m), et neile mahuksid ära bussid ja kaubikud. Sõiduautod saavad jätkuvalt sõita kõigil sõiduradadel, kuid juba aastaid kehtib soovitus jätta parem sõidurada bussile.  

Rattateed ehitatakse mõlemale tänava poolele autotee servadesse või kõnnitee kõrvale. Ühesuunaliste rattateede lisandumine tähendab, et ratturid peavad edaspidi Riia tänaval liikuma alati paremal pool teed samas suunas muu liiklusega.  

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Riia tänav on Tartu peatänav, kus on palju nii jalgsi, rattaga kui autoga liikujaid. „Täna liiguvad jalgratturid seal enamasti läbisegi jalakäijatega, mis liiklejate suurt hulka arvestades toob endaga kaasa ohtlikke olukordi. Mul on väga hea meel, et oleme eskiislahendusega leidnud võimaluse eraldiseisvad jalgrattateed Riia tänava koridori ära mahutada. Edasiste projekteerimistööde käigus võib tänaseks välja pakutud lahendus siiski muutuda, sest eskiislahendusele tehakse täiendavalt liikluse läbilaskvuse analüüs ning samuti on mitmeid muid aspekte, mis vajavad projekteerimistööde käigus täpsustamist,“ ütles Tamm. 

Riia tänava uuendamine on osa Tartu eesmärgist parandada linna elukeskkonda, suurendada liiklusohutust ning luua autodest ja jalakäijatest eraldatud rattateede võrk. Parimate lahenduse leidmiseks tutvustati novembris eskiisi ka Tartu elanikele. Avalikul arutelul said linlased avaldada eskiisi kohta oma arvamusi ja teha ettepanekuid. Arutelul jäi kõlama, et inimesed soovivad rahulikku, ohutut ja sujuva liiklusega tänavat, kus head liikumisvõimalused on loodud kõikidele liiklejagruppidele.  

Riia tänava elanikud tõid tagasisidelehtedel selgelt välja müraprobleemi. Paljud inimesed toetasid eraldiseisvate ratta- ja kõnniteede loomist, kuid oli ka neid, kes pidasid esmatähtsaks autoliikluse mugavust. Ühine meelsus valitses aga piirkiiruse vähendamise osas. Tartu linnavalitsus tänab kõiki osalejaid ja kaasa mõtlejaid!

Pärast arutelusid täiendati eskiisi, et saavutada kompromiss erinevate liiklusvahendite vajaduste ning huvigruppide soovide vahel. Eskiisi ja täpsemate muutustega saab tutvuda Tartu tänavaruumi kodulehel.  

Kui Kliimaministeerium teeb Riia tänava uuendamise rahastuse osas positiivse otsuse, tellib linnavalitsus tänava põhiprojekti, mis annab tänava lõpliku lahenduse. Riia tänava ümberehitus algab plaanide kohaselt 2026. aastal ja lõppeb 2027.

Riia tänava ümberehitamine on kavandatud rattateede põhivõrgu rajamise esimese etapi raames, millega koos muudetakse Tartu tänavaruum paremaks elukeskkonnaks linlaste jaoks. Sarnaselt Riia tänavaga saavad rattateed ja uue ruumilahenduse ka Vabaduse pst, Turu, Riia, Kastani, Tähe, Õnne, Tähtvere ja Tuglase tänavad Lai, Jakobi, Sõpruse sild.

Tänavaruumi muutustega saab end kursis hoida veebilehel www.tartu.ee/tänavaruum 

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 17.01.2024