Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Seitsme kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 63 protsenti tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

8. august / 2019. aasta esimesel seitsmel kuul laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 111,7 miljonit eurot, mis moodustas 63 protsenti tulude eelarvest. Tulud on olnud 1,1 miljonit eurot väiksemad kui kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 50,9 miljonit eurot ehk 60% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 52,7 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 44,5 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 12,6 miljonit eurot, muid tulusid 1,9 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot ning AS-i Emajõe Veevärk aktsiate müügist 0,5 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 112,9 miljonit eurot ehk 56% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 46,6 miljonit eurot, majandamiskulud 32,4 miljonit eurot, toetuseid on antud 13,5 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 19,9 miljonit eurot, intressikuludeks 0,2 miljonit eurot ja muudeks kuludeks 0,3 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas (62,1 miljonit eurot). Suurimad investeerimisobjektid on olnud Variku Kool (5,8 miljonit eurot), rattarendisüsteemi arendamine (2,7 miljonit eurot) ja Maarja Tugikeskuse peremajad (1,8 miljonit eurot).

Laenukohustuste tasumiseks on kulunud 1,1 miljonit eurot. Uusi laenukohustusi sel aastal võetud ei ole, need on kavandatud sügiseks.

Lisainfo: rahandusosakonna eelarveteenistuse juhataja Maarja Gross, tel 736 1161.

Viimati muudetud 08.08.2019