Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
18°

Sõbra tänava ja sadamaraudtee vahelise ala elamugrupi detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

6. mai / Tartu Linnavalitsus algatas Sõbra tänava ja sadamaraudtee vahelise ala elamugrupi detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringuala suurusega 6,8 ha asub Karlova linnaosas. 

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kruntidele üldplaneeringukohane ehitusõigus.

Eelhinnangu kohaselt ei ole KSH algatamine vajalik, kuna olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnale ega inimese tervisele ja heaolule ei ole ette näha. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimismenetluse käigus.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Tartu Linnavalitsus (Raekoda, 50089 Tartu).

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-20-008

 

Viimati muudetud 06.05.2020