Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sotsiaalkindlustusamet tutvustab koos noortega taastava õiguse võimalusi 

Sotsiaalkindlustusameti pressiteade

10. mai 2024 / Ühismeediakampaaniaga julgustame noori lahendama konflikte ja õigusrikkumisi taastava õiguse abil, mis võimaldab turvalisel viisil toimunust rääkida ja leida viise kahju heastamiseks.

Alates 2023. aasta märtsist tegutseb sotsiaalkindlustusameti “i-RESTORE 2.0” projekti osana loodud noortenõukogu, kuhu kuuluvad kümme 16–21-aastast noort, kes on korduvalt kokku puutunud lastekaitse, õigussüsteemi ja/või sotsiaalteenustega. 

“Taastav õigus on konfliktide ja õigusrikkumiste lahendamise viis, mis annab osapooltele võimaluse turvalises keskkonnas jagada oma lugu, mõtteid-tundeid ja rääkida, kuidas keerulisest olukorrast väljuda. See aitab ennetada olukordade eskaleerumist ning võimaldab leida viise tekkinud kahju heastamiseks,” selgitas projekti raames noortenõukogu tegevust vedanud kinnise lasteasutuse teenuse koordinaator Sandra Sutting. “Eelmisel aastal lahendasid taastava õiguse vabatahtlikud 167 juhtumit, millest enamik – 86% – oli seotud alaealistega. Juhtumeid, mis meieni ei jõua, on aga palju rohkem.” 

Projekti eesmärk on parandada kvaliteetse ja lapsesõbraliku menetluse kättesaadavust Euroopa lapsohvrite ja õigusrikkumistes kahtlustatavate laste jaoks. Projekti käigus tutvustatakse taastava õiguse põhimõtteid ja jagatakse parimaid praktikaid partnerriikidega.  

Alates 2024. aasta aprillist on noortenõukogu partner MTÜ Sa Suudad, kelle ülesanne on teavituskampaania raames luua koostöös noortega postitused ja neid ühismeedias levitada. 

“MTÜ Sa Suudad eesmärk on toetada noori, kellel on raske enda eest seista, aidates neil muuta oma hääl kuuldavaks. Meil on hea meel, et sotsiaalkindlustusamet on astunud julge sammu ning usaldanud noortele mõeldud sotsiaalmeediakampaania korraldamise sihtrühma esindajatele,” sõnab MTÜ juhatuse liige Enelis Linnas. Taastava õiguse teavituskampaania kestab maist septembrini. Kõik postitused, mida MTÜ Sa Suudad ja sotsiaalkindlustusameti sotsiaalmeedia kanalites jagatakse, on loonud noored ise.

Taastav õigus on konflikti lahendamise meetod, mis ei asenda alati formaalseid menetlusi, kuid on hea viis, mille abil leida hingerahu, jätta konflikt seljataha ja minna eluga edasi. 

Seda lähenemist saab kasutada näiteks 

  • tööl (kolleegide või juhi ja alluva konfliktid),
  • koolis (õpilaste omavahelised, õpetaja ja õpilase ning ka õpetaja ja lapsevanema konfliktid); 
  • peres (lapsevanema ja lapse, vanavanemate või ka sugulaste konfliktid); 
  • kogukonnas (naabrite tülid või vaidlused). 

Taastava õiguse teenusele pääseb nii ise kui ka suunamisega. Esimesel juhul võib saata e-kirja aadressil [email protected]. Teisel juhul võib suunaja olla politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, omavalitsuse töötaja, prokurör jne. Enim suunamisi (ligi neljandik) 2023. aasta juhtumitest jõudis vabatahtlike konfliktivahendajateni koolidest. Inimesed ise pöördusid nelja juhtumi puhul.

Sotsiaalkindlustusameti esmane huvi on, et vabatahtlikud tagaksid taastava õiguse eeskätt lastele ja noortele. Taastava õiguse üheks oluliseks eelduseks on, et kõik osalevad protsessis vabatahtlikult. Rohkem infot taastava õiguse kohta leiad meie kodulehelt: https://www.palunabi.ee/et/vahendus-ja-taastav-oigus

Lisainfo

2023. aastal loodud noortenõukogu on osa laiemast rahvusvahelisest projektist, kus osalevad lisaks Eestile ka Rumeenia, Holland ja Kreeka. Projekti eesmärk on muuta taastava õiguse teenus lastele paremaks ja kättesaadavamaks ning kaasata õigus- ja sotsiaalsüsteemiga kokku puutunud lapsi ja noori rohkem protsessidesse, mis nende elu mõjutavad.  

Noortenõukogu kohtub regulaarselt, et arutada mitmesuguseid teemasid, näiteks sõnumite loomist spetsialistidele, noorte vajaduste kaardistamist ja taastava õiguse materjalide loomist. Üks oluline tegevus on taastava õiguse teavituskampaania läbiviimine läbi noorte silmade. Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on noortekogu liikmed andnud kaaluka osa kinnise lasteasutuse teenuse standardi loomisesesse ning isikliku kogemuse jagamise abil toetanud taastava õiguse arendamist laste- ja noortesõbralikumaks. 

Peaaegu kõik noortenõukogu liikmed on esile toonud, et täiskasvanud ei ole neid nende elu puudutavatesse otsustesse kaasanud ning nende häält ei ole kuulatud – täiskasvanuid tajutakse olevat võimupositsioonil. Nad rõhutavad, et on väga tähtis noori rohkem kaasata, nende mõtteid päriselt kuulata ja nende vajadused välja selgitada. 

Viimati muudetud 10.05.2024