Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 23. mail

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Südalinna kultuurikeskuse arhitektuur Foto: 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid

15. mai 2024 / 23. mail kell 17 toimub Tartu Linnaraamatukogu saalis (IV korrus) avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Kõik huvilised on arutelule oodatud. Toimub ka otseülekanne, mille lingi leiab Tartu linna kodulehelt või Facebookist.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 21. märtsis 22. aprillini 2024, mil kõik huvilised said avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 15 eraisikut või organisatsiooni ligi 60 arvamust või ettepanekut. Kõige rohkem esitati ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise kohta, samuti pargipuude ja mänguväljaku säilimise kohta. Tehti ettepanekud kavandada hoonesse varjend, eksponeerida pargialal arheoloogilisi kihistusi või rajada sinna skulptuuride park ja ekstreemspordi harrastamise võimalused.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul kujundab linnavalitsus kõikide ettepanekute osas oma seisukoha. „Suur tänu kõigile, kes on oma mõtteid saatnud. Ootame arutelule kõiki, keda Tartu linnasüdame arengud huvitavad. Detailplaneeringu koostamine on oluline samm uue kultuurikeskuse parima lahenduse suunas liikumisel,“ lisas Kiivet.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse (ametliku nimega „Vanemuise 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu“) koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine. Keskkonnamõjude strateegilise aruanne koostati selleks, et selgitada välja südalinna kultuurikeskuse ehitusega kaasnevad mõjud keskkonnale.

Eskiislahenduse näol on tegemist detailplaneeringu koostamise esimese etapiga, kus lepitakse kokku ala arengu üldised põhimõtted ja suunad – kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua.  

Pärast avalikku arutelu jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist, kus minnakse järjest detailsemaks. Ka detailplaneeringu põhilahendus suunatakse avalikult väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Paralleelselt detailplaneeringu koostamisega on käimas hoone projekteerimine.

Detailplaneeringu info: www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering

Lisainfo: Tartu abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 16.05.2024