Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tänasel Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu kesklinn Foto: Ragnar Vutt

11. juuni 2024 /

Lasteaedades ühtlustatakse nõudeid toidule

Alates 1. septembrist 2024 rakendada kõigis Tartu linna munitsipaallasteaedades toitlustamisel ühesuguseid nõudeid toidule. Tartu linna munitsipaallasteaedades on toitlustamine korraldatud erinevalt: 12 lasteaeda korraldavad oma toitlustamise iseseisvalt ja 13 lasteaias vastutavad toitlustamise korraldamise eest teenusepakkujad, kes leitakse riigihanke kaudu. Riigihankega leitud toitlustajatele on kehtinud juba varem eelnimetatud nõuded toidule, kuid nüüd laienevad need nõuded ka neile lasteaedadele, kus toitlust korraldab lasteaed. Rangemate nõuete rakendamine laste toitlustamisel tõstab pakutava toidu kvaliteeti ja mitmekesistab valikuid. Nõuete väljatöötamisel on oma panuse andnud lasteaiajuhid, majandusjuhid, lapsevanemate esindajad, toidutehnoloogid ja toitumisnõustaja. Uusi nõudeid hakatakse ühiselt järgima uuest õppeaastast ehk alates 1. septembrist 2024. Lasteaialaps viibib lasteaias 4-5 aastat järjest ning ta tarbib seal 3 toidukorda päevas, mistõttu on lasteaias pakutaval toidul oluline mõju lapse tervisele ja arengule. Lisainfo: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna vanemspetsialist Sirle Sõstra-Oru, tel 512 1899.

Lasteaedade toitlustusteenuse tegevuskulu tõuseb

Linnavalitsus otsustas muuta alates 1. septembrist 2024 Tartu lasteaedades toitlustusteenuse tegevuskulu hinda. Tartu linna munitsipaallasteaedades on toitlustamine korraldatud erinevalt: 12 lasteaeda korraldavad oma toitlustamise iseseisvalt ja 13 lasteaias vastutavad toitlustamise korraldamise eest teenusepakkujad, kes leitakse riigihanke kaudu. Olenemata, kuidas toitlustamine on korraldatud, otsustavad tooraine hinna üle lasteaias lapsevanemad ning tegevuskulude kate tuleb mõlemal juhul kohalikult omavalitsuselt. Viimasel kolmel aastal on linn iga-aastaselt otsustanud tõsta teenuspakkujatele makstavat tegevuskulude osa, võttes arvesse üleüldist elukallinemist, sh alampalga kasvu. Tegevuskulude tõstmine on vajalik, et toitlustajad suudaks pakkuda kvaliteetset, nõuetele vastavat teenust. Antud otsusega lapsevanemate jaoks hinnad ei muutu. Lisainfo: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna vanemspetsialist Sirle Sõstra-Oru, tel 512 1899.

Kivikese lasteaia mänguväljak saab täiendust

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Tiptiptap OÜga Tartu Lasteaed Kivike mänguväljaku kolmanda etapi ehitustöödeks maksumusega 35 292 eurot. Kavas on välja ehitada u 5x40 meetri suurune liikumisala, millele paigaldatakse erinevate elementidega pikk tasakaalurada. Lisaks eemaldatakse kolm amortiseerunud atraktsiooni, paigaldatakse olemasolevate amortiseerunud pinkide asemele viis uut seljatoega pinki ning laiendatakse olemasolevat kelgumäge. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Hansa kool saab paremad sportimisvõimalused

Linnavalitsus tunnistas Hansa kooli õueala projekteerimise ja ehitamise riigihankel edukaks Lars Laj Eesti OÜ pakkumuse kogumaksumusega 172 332 eurot. Hansa kooli juurde rajatakse multispordiväljak, kiigeplats, treeningväljak, pingid ja jooksurada. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kastani ja Õnne tänava rekonstrueerimisprojekti teeb KLM Projekt OÜ

Linnavalitsus tunnistas Kastani ja Õnne tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise riigihankel  edukaks KLM Projekt OÜ pakkumuse kogumaksumusega 65 026 eurot. Töö eesmärgiks on jalgrattateede põhivõrgu arendamiseks põhiprojekti koostamine, jalakäijate ja jalgratturite liikumise ohutuse, mugavuse suurendamine, tänava kujundamine jalakäijaid ja rattureid eelistavaks ja turvalisema linnakeskkonna loomine. Projekti valmimise järel korraldatakse ehitushange. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kreutzwaldi-Tuglase tänava ristmikku hakkab projekteerima OÜ Keskkonnaprojekt

Linnavalitsus tunnistas Fr. R. Kreutzwaldi ja Fr. Tuglase tn ristmiku ja lähiümbruse rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel edukaks OÜ Keskkonnaprojekt pakkumuse kogumaksumusega 83 851 eurot. Lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada, et ristmikku läbivad Kreutzwaldi ja Tuglase tänavad on jalgrattateede põhivõrguga ja tugivõrguga tänavad, samuti tuleb projekteerimistöödega lahendada jalgteede võrgustik. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kroonuaia tänava rekonstrueerimisprojekti koostab Landverk OÜ

Linnavalitus tunnistas Kroonuaia tn rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel edukaks Landverk OÜ pakkumuse kogumaksumusega 53 000 eurot. Projekteerimistööde esimesse etappi kuulub geodeetilise alusplaani ja uuringute koostamine, teises etapis tuleb kogu alale koostada terviklik projektlahendus eskiisprojekti tasemel ja kolmandas etapis tuleb koostada põhi- ja tööprojektid (tee-ehitus, tehnovõrgud). Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Ehitusload

Linnavalitsus lubas arhitektuuri ja ehituse osakonnal anda välja ehitusload vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberehitamiseks  ning sademeveetorustike ehitamiseks Kuldnoka, Ööbiku, Käo, Kure, Pääsukese, Kotka ja Lõo tänavatel.

Reservfond

Linnavalitsus otsustas anda linnavalitsuse reservfondist

  • sihtasutusele "Maarja küla" toetust 6330 eurot veepehmendusseadmete ostmiseks,
  • Eesti Maaülikoolile toetust 500 eurot LE:NOTRE maastikufoorumi korraldamiseks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 11.06.2024