Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartlased on oodatud kaasa rääkima Tartu linna arengu kavandamisel

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Arutelu Foto: Evelin Lumi

9. august 2023 / Tartu linn on koostamas uut arengukava, milles lepitakse kokku nii lühemad kui pikemaajalised arengusuunad ja tegevused. Arengukava koostamine on jõudnud etappi, kus tartlased on oodatud kaasa mõtlema, millist Tartut soovitakse näha aastal 2045.

 

Arvamused on oodatud aadressil www.tartu.ee/arengukava-tagasiside kuni 21. augustini.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tuleb aeg-ajalt endalt küsida, millist Tartut me tahame ja kuidas sinna jõuda. „Oluline on, et Tartu eesmärgid oleksid meile kõigile ühtmoodi arusaadavad, südamelähedased ja ajakohased. Seetõttu on oluline, et kõik huvitatud osapooled saaksid kaasa mõelda ja rääkida,“ lisas linnapea.

Uus arengukava määrab Tartu linna peamised arengusuunad ja tegevused aastani 2035, kuid vaatab samas ka strateegilisi eesmärke kahekümne aasta perspektiivis aastani 2045. Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Arengukava sünnib koos kõigi huvitatud linlastega, olulised on nii ekspertide, praktikute kui ka asjaarmastajate mõtted.

Eeltööna viidi jaanuaris läbi linlaste rahulolu-uuring ja mai alguses toimus visioonikonverents, kus räägiti, millised on olulisemad teemad täna ja homme, millest tuleb Tartus rääkida ning mille poole sihte seada. Lisaks koostas Tallinna Ülikooli töörühm analüüsi, et saada ülevaade Tartu linna arengu hetkeseisust.

Juba toimunud ja toimuvate seminaride ning erineva tagasiside najal kirjutatakse sügiseks kokku Tartu pikaajalised eesmärgid aastani 2045. Seejärel asutakse järgmisesse ja juba detailsemasse etappi, kus küsitakse, mida peab tegema aastaks 2035, et püstitatud eesmärke täita.

Lisainfo: abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674.
www.tartu.ee/arengukava2035

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 22.08.2023