Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartlased on oodatud kaasa rääkima Tartu linna arengu kavandamisel

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Arutelu Foto: Talis Taim

2. oktoober 2023 / Tartu linn on koostamas uut arengukava aastani 2035, milles lepitakse kokku nii lühemad kui pikemaajalised arengusuunad ja tegevused. Alates septembrist on toimunud arutelud nii linnavalitsuse spetsialistide, ekspertide kui erinevate huvigruppide esindajatega. Kaasa mõtlema on oodatud ka linlased, kes saavad arvamust avaldada nii küsitluse formaadis kui ka aruteludest osa võttes.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul on sünnib arengukava koos kõigi huvitatud linlastega. „Olulised on nii ekspertide, praktikute kui ka iga linlase mõtted. Kui suvel palusime mõelda strateegiliste eesmärkide ja kaugemate sihtide peale, siis nüüd uurime, mismoodi neid täpsemalt saavutada ning kuidas teha Tartu linnast parem elu-, õpi-, töö- ja ettevõtluskeskkond,“ täpsustas Kiivet.

Arvamust saab avaldada aadressil www.tartu.ee/arengukava-ideekorje kuni 16. oktoobrini. Küsimuste koostamisel on kasutatud seni toimunud aruteludel üles kerkinud teemasid.

Linlastel on võimalus osaleda ka aruteludel, kus tutvustatakse seni sõnastatud eesmärke, otsitakse tähelepanuta jäänud teemasid ja ideid linnaelu paremaks korraldamiseks.

Tartu loomemajanduskeskuse saalis (Kalevi 17) toimub kolm arutelu erinevates valdkondades:

  • 18. oktoobril kell 17-19 - "Keskkond ja linnaruum"
  • 25. oktoobril kell 17-19 - "Kodu, kogukond ja kultuur"
  • 8. novembril kell 17-19 - "Haridus, innovatsioon ja ettevõtlus"

Seminaridele registreerumine: www.tartu.ee/arengukava-seminarid

Uus arengukava määrab Tartu linna peamised arengusuunad ja tegevused aastani 2035, kuid vaatab ka strateegilisi eesmärke kahekümne aasta perspektiivis aastani 2045. Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Arengukava koostamise eeltööna viidi jaanuaris läbi linlaste rahulolu-uuring ja mai alguses toimus visioonikonverents, kus räägiti, millised on olulisemad teemad täna ja homme, millest tuleb Tartus rääkida ning mille poole sihte seada. Olemasoleva olukorra hindamiseks koostas Tallinna Ülikooli töörühm analüüsi, et saada ülevaade Tartu linna arengu hetkeseisust. Kevadel ja suvel tegeleti pikemaajaliste strateegiliste sihtide sõnastamisega ning septembrist alates jätkus arengukava sisu koostamine koostöös erinevate huvigruppidega.

Arengukava valmib aasta lõpuks, seejärel algab uuel aastal arengukava avalik väljapanek ja arutelud jätkuvad. Arengukava kehtestatakse volikogus 2024. aasta sügisel.

www.tartu.ee/arengukava2035

Lisainfo: abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 02.10.2023