Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu aitab luua üleeuroopalist tööriista kliimamuutuste leevendamiseks

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Tartu aitab luua üleeuroopalist tööriista kliimamuutuste leevendamiseks Foto: Ragnar Vutt

24. jaanuar 2022 / Tartu linn osaleb pilootlinnana teadus- ja innovatsiooniprojektis MICAT (Multiple Impacts Calculation Tool), mille eesmärk on arendada veebitööriist kliimamuutuste leevendamise ja energiatõhususe meetmete mõju hindamiseks Euroopas.

Projekti käigus luuakse tasuta ja lihtsasti kasutatav ning teaduslikel alustel põhinev veebitööriist MICAT, mis võimaldab poliitikakujundajatel ja spetsialistidel teha andmete abil lihtsustatud analüüse, et võrrelda ning hinnata erinevate mõjurite ulatust energiakasutusele.

MICAT-i projektijuht dr Katharina Wohlfarth selgitas, et tööriista testitakse kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. "MICAT projektist saadud kogemused ja jõupingutused aitavad kindlasti luua kasuliku vahendi energiatõhususe poliitika hindamiseks," ütles Wohlfarth.

Kohalikul tasandil aitavad tööriista koosluua ja testida kolm MICAT-i pilootlinna: Calvia Portugalis, Vitoria-Gasteiz Hispaanias ning Tartu Eestis. Kõigi ühiseks nimetajaks on see, et nad töötavad välja või ajakohastavad oma säästva energia ja kliima tegevuskavasid (SECAP).

"Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimiseks ja ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja veel palju teha. Uuringud on näidanud, et ainuüksi energiasääst ei ole sageli piisav argument, et veenda tarbijaid ja poliitikakujundajaid energiatõhususse investeerima. Energiatõhususe meetmete muude positiivsete mõjude esiletõstmine saab aidata seda lünka täita ning hõlbustada otsuste tegemist," selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Töö algas 2021. aasta kevadel, MICAT tööriista näidisversioon valmib 2022. aastal ning see tehakse avalikult kättesaadavaks 2023. aastal. Pilootlinnades on juba toimunud seminarid, kus valiti mõõdikud ja arutati küsimusi, mis on seotud andmete kasutamise ja kättesaadavusega omavalitsuste tasandil.

Pärast kohaliku tasandi töötubade vooru pöördub MICAT-i meeskond riiklikule ja EL-i tasandile. Seminare korraldatakse MICATi kolmes pilootriigis (Saksamaa, Itaalia ja Poola) ning Euroopa Komisjoni peadirektoraatidega.

MICAT tööriista arendatakse programmi Euroopa Horisont 2020 raames. Rohkem infot projekti kohta leiab aadressilt: micat-project.eu/.

Viimati muudetud 24.01.2022