Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Aleksander Puškini Kool pälvis kvaliteediauhinna “Keelekümblusasutus 2016”

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

16. november 2016 /

Tartu Aleksander Puškini Kool kandideeris keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale ning 10. novembril 2016. a Tallinnas toimunud keelekümbluskonverentsil “Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus” pälvis tunnustiitli “Keelekümblusasutus 2016”.

Keelekümblusprogrammi juhtkomitee otsus põhines järgmistel asjaoludel:
·    Koolis toimub teadlik keelekümblusprogrammi juhtimine, kuhu on kaasatud õpetajad. Tegevust analüüsitakse ja parendakse regulaarselt, toimub tagasiside põhilistelt huvigruppidelt.
·    Eesti keeles õppe läbiviimisel on eeskujuks juhtkond, kes rakendab enda läbiviidavates tundides keelekümbluse põhimõtteid ja aktiivõppe meetodeid, mida näidatakse heal meelel kõigile.
·    Kool on ilma suurema ressursikuluta viinud sisse koostöise planeerimise, st keelekümblusõpetajad võtavad aega, et ühiseid eesmärke kooskõlastada. Õpetajate vahel toimub tõhus koostöö.
·    Tunnid on terviklikud: eesmärgiseade, mitmekesine teemakäsitlus, refleksioon ja kokkuvõte, vahelduseks liikumispausid.
·    2016. a lõpetas esimene lend hiliskeelekümblusklassi õpilasi, kelle tulemused olid ootuspäraselt head.
·    Koolis toimub kõikides klassides eestikeelne õpe vähemalt 40% mahus.
·    Hariduslik erivajadus ei takista lastel õppimist keelekümblusklassis.
·    Koostöö vanematega on muutunud partnerlussuhteks.
·    Lastevanemate soovil alustas kool varase keelekümblusprogrammiga 2016. a septembris.
·    Pedagoogiline personal on kompetentne, nende hulgas on LAK-õppe koolitajaid ja haridusvaldkonna nõustajaid.
·    Kool on aktiivne keelekümbluse partner, kes võtab heal meelel vastu õpetajaid jt huvilisi  keelekümblusmetoodika tutvustamiseks.


Lisainfo: Tartu Aleksander Puškini Kooli direktor Alina Braziulene,
E-mail:     [email protected]
Telefon:     (+372) 7461 732

 

Viimati muudetud 16.11.2016