Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu hakkab edendama jätkusuutlikku ringmajandust

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Taaskasutatud materjalidest kotid Foto: Eva Maria Tartu

16. märts 2022 / Tartu linn osaleb rahvusvahelises projektis TREASoURcE, mille eesmärk on leida jätkusuutlik ringmajanduse mudel materjalidele ja esemetele, mida praegu olulises osas ei taaskasutata.

Projekti eesmärk on vältida lineaarmajanduse negatiivset mõju keskkonnale, mille puhul jäävad erinevad tooted ja materjalid tihti taaskasutamata. "Maailmas jõuab näiteks kuni neli protsenti plastitoodangust aastas ookeani. Projekti käigus kaardistame taaskasutatavad jäätmed Tartu linnas ja selle lähiümbruses. Kolm peamist materjali, mille ringkasutust projektis kaardistatakse, on plast, akud ja patareid ning biojäätmed," selgitas linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm.

Lisaks koostatakse projekti raames Tartus piirkondliku ringmajanduse kava, töötatakse välja parandustöökodade toimimismudel teiste sektorite ja kogukondadega, rakendatakse ringmajanduse põhimõtteid kohalikes kogukondades, luuakse tootmis- ja tarbimisjääkide vahenduskeskkond ja tehakse teavitustööd. Projekti elluviimine toetab Tartu linna energia- ja kliimakava eesmärke.

Projekti TREASoURcE eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu ringmajanduse tegevuskavale, mille eesmärk on saavutada 2025. aastal jäätmete taaskasutus 55 protsendi ulatuses. Tegevuskavas on välja toodud eesmärk tõsta ringlusesse võetud plasti määr tänaselt 5-7 protsendilt 30 protsendile. Samuti on seatud eesmärgid muude materjalide ja jääkide taaskasutamiseks.

Linna osalemine projektis maksab 183 880 eurot, mida rahastatakse Horizon 2020 programmist. Projekti juhtpartneriks on Soome Tehnoloogia Uurimiskeskus (VTT).

Viimati muudetud 16.03.2022