Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu hakkab pakkuma eakatele kogu Eestis uudset hoolekandeteenust

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

eakad Foto: Kristina Haan

10. märts / Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond arendab uut hoolekandeteenust, mille eesmärgiks on ennetada vanemaealiste kukkumisi koduses keskkonnas.

 

Seeläbi vähendatakse tekkivat abivajadust ja lähedaste hoolduskoormust. Tegemist on Eestis ainulaadse teenusega.

Projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" raames võetakse 1. aprillist 2020 Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda tööle kaks inimest ehk heaolumeistrit, kes abikutsungile reageerides hakkavad abistama vanemaealisi tartlasi nende kodudes.

Kukkunud inimese juurde, kui ta ei vaja kiirabi või päästeameti abi, tuleb heaolumeister, kes abistab kukkunu uudse suruõhul töötava abivahendiga tagasi voodisse või ratastooli ning vastavalt vajadusele edastab info kas tervishoiu- või hoolekandespetsialistile edasise vajaliku abi korraldamiseks.

Heaolumeistrid hindavad kodu ohutust, teevad ettepanekuid selle turvalisemaks muutmiseks, paigaldavad toimetulekut parandavaid abivahendeid (nt käsipuud) ning nõustavad inimest ja tema lähedasi elukorralduslikes küsimustes. Vajadusel suhtlevad nad hoolekandespetsialistide, hoolduskoordinaatori, perearstide, kiirabi, päästeameti ja teiste ametitega, et pakkuda inimesele vajalikku abi ning anda juhtum üle vastavale spetsialistile.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul loodab linn uut teenust pakkudes aidata eakatel kodus paremini hakkama saada ning vähendada koduseid kukkumisi ennetustegevuste abil. „Sellest tingituna peaksid vähenema ka kiirabiväljakutsete arv ja haiglaravi vajadus. Eakaid nende igapäevategemistes toetades tõstame ka üldisemalt elanike teadlikkust elukeskkonna ohutuse ning turvalisuse osas,“ sõnas Lees.

2018. aasta andmetel on Eestis peamisteks surmapõhjusteks vereringeelundite haiguste ja kasvajate kõrval õnnetused, mürgistused ja traumad.  Ka Tartu linna sotsiaaltöötajate kogemused näitavad, et kukkumise tagajärjel suureneb sageli inimese abivajadus määrani, mis ei võimalda tal enam iseseisvalt kodus toime tulla. Nii suureneb lähedaste hoolduskoormus ja nõudlus sotsiaalteenuste järele.

Projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" rahastab Innove toetusfond kuni 2021. aasta märtsi lõpuni.  Projekti tulemuste põhjal otsustatakse heaolumeistri töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiivid.

Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak , tel  5811 7611 .

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 10.03.2020