Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu kaasav eelarve ootab ideid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kaasava eelarve arutelu

27. aprill / Kuni 7. maini saab esitada kaasava eelarve ettepanekuid.

Ideena võib välja pakkuda Tartu linnaga seotud investeeringuid maksumusega kuni 75 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusumma on 150 000 eurot, viiakse 2018. aastal ellu kaks ideed.

Praeguseks on  tartlased esitanud 16 ettepanekut. Kaks ettepanekut on linnaliikluse valdkonnas: ühes soovitakse Tartusse juhita elektribusse, teises aga trammitee tasuvusanalüüsi. Linnaruumi soovitakse lisada uusi leedvalgusteid ja lamavaid politseinikke. Mitmed ettepanekud tegelevad erinevate Tartu tornide, mastide ja maamärkidega: soovitakse taastada Toomkiriku kaksiktornid, kaunistada keskkatlamaja korsten ja televisioonimast, samuti paigaldada Rüütli tänavale postimuuseumi juurde ajaloo-elemendina vanad telefonipostid. Mitmed ideed seostuvad raudteega: soovitakse paigaldada Variku raudteeviaduktile müratõke, istutada raudtee äärde haljastust ning korrastada kesklinna poole jääv raudteeäärne maariba Riia tänavast Kabeli tänava suunas. Supilinna või Tähtvere piirkonda soovitakse koerte jalusplatsi.

Ideid saab esitada kuni 7. mai päeva lõpuni: www.tartu.ee/kaasaveelarve. Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering, mille maksumuse ülempiir on 75 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Esitatavad ideed peavad olema Tartuga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede teostatavust hindavad vastavate valdkondade eksperdid ning konkurentsist langevad välja ideed, mida ei ole võimalik tehniliselt, ajaliselt (2018. aasta jooksul) või rahaliselt ellu viia. Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja ekspertide osavõtul juunikuus, kus selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris. Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisel.

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia.

Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu viiendat korda. 2013. aastal hääletasid tartlased parimaks ideeks Laia tänava Kultuurikvartalis tegutsevatele kultuuriasutustele heli-, valgus- kino- ja lavatehnika hankimise.  2014. aasta võiduideedeks olid kõnniteede äärekivide alla laskmine ülekäigukohtadel ja ristmikel ning Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, 2015. aastal võitsid Arena Tartu eskiisprojekti ja Elleri amfiteatri rajamine Toomemäe nõlvale. Möödunud aastal said rahva toetuse Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine ja  Aparaaditehase taskupargi rajamine.

Lisainfo: www.tartu.ee/kaasaveelarve

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 08.05.2017