Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu kavandab linna ühistranspordis võtta kasutusele vesinikubussid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

bussid Foto: Ketlin Lääts

24. september 2021 / Tartu soovib esimese Eesti linnana alustada rohevesiniku tootmist ja kasutamist, mis aitab arendada Tartu ühistransporti ja muuta seda veelgi keskkonnasõbralikumaks.

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega küsitakse luba osaleda projektis "Rohevesiniku kasutuselevõtt Tartu linna ühistranspordis".

„Rohevesiniku kasutamisel on transpordisektoris väga suur potentsiaal, kuid tänasel päeval puudub Eestis veel rohevesiniku tootmine ning samuti pole tankimisvõimalusi," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Kui meie projektitaotlus osutub edukaks, siis alustatakse rohevesiniku tootmisega ning rajatakse Tartusse ka Eesti esimene avalik vesinikutankla. Kolm vesinikubussi, mis on planeeritud teenindama Tartu linnaliine, tagavad vajaliku esmase tarbimismahu. Samas oleme lootusrikkad, et tankimisvõimaluse tekkimine annab hoogu ka erasektori poolt vesinikusõidukite soetamisele. Lisanduvad bussid annavad meile võimaluse Tartu ühistransporti edasi arendada, s.t kas muuta osadel olemasolevatel liinidel väljumisi sagedasemaks või avada hoopis uus bussiliin," rääkis abilinnapea.  

Tartu on üks vähestest linnadest Euroopas, kus kogu ühistranspordisüsteem on viidud üle taastuvkütusele - alates 2020. aastast sõidavad Tartu linnaliinide bussid biometaaniga. Nüüd soovib linn tuua pilootprojektina tänavatele ka vesinikubussid. Projekti raames on kavas linnaliine teenindama panna kolm vesinikul töötavat bussi, mille aastane hinnanguline läbisõit on kuni 240 000 kilomeetrit. Vesinikku planeeritakse toota rohelisest elektrienergiast ja veest elektrolüüsi teel. Bussidest ülejääv vesinik suunatakse avalikku tanklasse, andes sellega võimaluse ka täiendavate tarbijate tekkeks. Tegemist oleks esimese avaliku vesinikutanklaga Eestis.

Vesiniku tootmise, tankimise ja busside hankimise tagavad koos Tartu linnaga rohevesiniku projektis osalevad partnerid AS Alexela, Eesti Energia AS ja AS GoBus.

Vesiniku laialdasem kasutuselevõtt eeldab erinevate osapoolte (tootmine, tarbimine, teadus, haridus jt) tihedat koostööd, et oleks tagatud kogu vesinikuahela toimimine. Tartul on selleks head eeldused: pikaajaline uurimiskogemus Tartu Ülikoolis, kasvav roheelektri tootmine, potentsiaalsed tarbijad, haridus (spetsialistide koolitamine Tartu Kutsehariduskeskuses) ning arendustegevus (SA Tartu Teaduspark). Tartus on mitmeid organisatsioone ja ettevõtteid, kes on valmis panustama Tartu kui vesinikupiirkonna arendamisse. Esimeseks sammuks selles oleks terviklahenduse loomine ühistranspordis.

Projekt esitatakse rahastamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Projekti maksumus on ligi 5 miljonit eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab investeeringuid vesiniku tootmisesse, selle jaotamisse ning transpordivahenditesse. Otseseid rahalisi investeerimiskohustusi linnal projektis ei ole. Vesinikkütuse kasutuselevõtul on ühe liinikilomeetri maksumus 1 euro võrra kõrgem praegu kehtivast maksumusest, mis teeb hinnanguliseks lisakuluks linnale vesinikbusside kasutuselevõtul 240 000 eurot aastas.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Viimati muudetud 24.09.2021