Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn aitab noortel tagasi kooli või tööellu suunduda

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Noored Foto: Ahto Sooaru

14. märts 2024 / Tartu alustab Tartu linna noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) projektiga, mille eesmärk on toetada 15-29aastaseid haridusest ja tööelust kõrvale jäänud noori.

Tartu linnas on Töötukassa andmetel 2023. aasta novembri seisuga registreeritud veidi üle tuhande noore, kes ei tööta, õpi ega osale pakutavates tugiteenustes. Spetsialistide sõnul on lähima viie aasta jooksul see number pigem kasvutrendis ning olemasolevad teenused katavad hetkel vaid esmavajadused.  

"Tartu linnas on küll olemas mitmeid noortele suunatud teenuseid, aga nad ei jõua nendeni iseseisvalt. Noored vajavad tuge nii vaimse tervise teemadel kui ka oma elutee kujundamisel ning selleks on vaja luua vastavaid toetavaid süsteeme," ütles Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna noortevaldkonna juht Helen Siska.  

Tartu linna noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) projekti raames on eesmärk tööellu või tagasi kooli suunata vähemalt veerand sellistest noortest. Suurt rõhku pööratakse erinevate asutuste omavahelisele koostööle, Tartu linnas pakutavatele teenustele ja võrgustikutööle.  

Projekti koordinaatori Elen Hermansoni sõnul on projekt äärmiselt vajalik just tuleviku peale mõeldes: "Noortegarantii tugisüsteem on investeering tulevikku. On oluline, et iga noor inimene, olenemata tema sotsiaalmajanduslikust olukorrast, võiks saavutada oma täieliku potentsiaali."

Läbi noortegarantii tugisüsteemi on mitteõppival ega -töötaval noorel võimalus saada mitmekülgset abi, et oma kooliteed või tööle suundumist toetada. Näiteks on noorel võimalus saada personaalset tuge heaoluspetsialistidelt, kellega koos siseneb noor 6-kuulisesse mentorprogrammi. Mentorprogrammis kaardistatakse tema hetkeolukord, misjärel koostatakse tulevikusoovidest ja -vajadusest lähtuvalt tegevuskava. Programmi vältel on noorel võimalik saada psühholoogilist nõustamist, käia koolitustel, grupitegevustel ning tööpraktikal. 

Tartu linna noortegarantii tugisüsteemi projekt viiakse ellu Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest toetuse “Tööalase konkurentsivõime toetamine”. Fondi koordineerib ja rahastab Sotsiaalkindlustusamet, Riigi Tugiteenuse Keskus ning kaasrahastab Euroopa Liit. Nelja-aastase projekti kogurahastus on 767 207 €. 

Lisainfo: noortegarantii tugisüsteemi koordinaator Elen Hermanson, 5303 5616, [email protected] 

Sille Võsaste

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5214620

Viimati muudetud 15.03.2024