Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn korraldab avaliku elektroonilise enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Ihaste tee 9 krundile

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

7. juuni / Tartu Linnavalitsus korraldab avaliku elektroonilise enampakkumise tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Tartu linnas asuvale Ihaste tee 9 krundile SPORDIHOONE ehitamiseks.

Ihaste tee 9 krundi pindala on 7922 m² ja  hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 1600 eurot.

Hoonestusõiguse alusel on lubatud krundile püstitada UJULA ja ehitis(ed), mis tuleb rajada kolme (3) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on otsustatud Tartu Linnavalitsuse 14.  juuni 2016. a korraldusega nr 622.

Hoonestaja on kohustatud projekteerima ja ehitama krundile SPORDIHOONE, kus asub vähemalt kaheksa (8) 25-meetrise ujumisrajaga ujumisbassein, sügavus langusega 120-190 cm, ja  kahe (2) rajaga (laius 5 m) 20-meetrine õppebassein (lastebassein), sügavus langusega 70-100 cm, koos ujulat teenindavate abi- ja haldusruumidega.

Enampakkumine algab 3. septembril 2018. a kell 14.00 ja lõpeb 1. oktoobril 2018. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele. 
Oksjonile lisatakse käsiraha nõue 10% hoonestusõiguse aastatasust, mis tagastatakse peale hoonestusõiguse lepingu sõlmimist.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui neli (4) tundi. 

Lisainfo:
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Hoonestusõigusega koormatava krundi   asendiplaan
Katastriüksuse plaan

Viimati muudetud 27.08.2018