Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
18°

Tartu linn müüb enampakkumisel Inseneri tn 1 kinnistu

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

28. jaanuar / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuva hoonestamata Inseneri tn 1 kinnistu.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Inseneri tn 1 (registriosa 5408303, katastritunnus 79511:008:0026, pindala 7313 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) oksjoni  alghind on 220 000 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 22. jaanuari 2019. a korraldusega nr 82

Kinnistu Inseneri tn 1 hoonestamisel tuleb järgida  Tartu Linnavalitsuse 27. septembri 2005. a korraldusega nr 1461 kehtestatud Ropka Tööstuspargi detailplaneeringut. Kinnistu hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 3 (kolm) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba; 2) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50 600 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek hüpoteegisummaga 61 600 eurot koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõudekohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 19. veebruaril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 12. märtsil 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele. 

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi. 

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena. 

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Lisainfo: 
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.


Inseneri tn 1 asendiplaan

Viimati muudetud 28.01.2019