Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn tuleb hooldekodukoha eest tasumisel inimestele appi  

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Armsad Tartu inimesed istumas Emajõe ääres Foto: Silver Gutma

30. mai 2023 / Tartu linn hakkab inimeste üldhooldusteenuse kulusid katma kuni 760 euro ulatuses.  

Selle aasta 1. juulist jõustub hooldereform, mille kohaselt hakkab hooldekodu kohamaksumus jagunema teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Hooldekodu kuutasust katab Tartu linn hoolduspersonali (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate palgad, tööriietus ja isikukaitsevahend, tervisekontroll, vaktsineerimine, koolitused ja supervisioon) kulud. Inimese omaosaluseks jäävad majutuse, toitlustuse ja muude isiklike vajadustega seotud kulud.  

Piirmäära kehtestamisel arvestati, et see summa peab katma kohaliku omavalitsuse osaluse enamikes piirkonna hooldekodudes. See tähendab, et inimestele jääb võimalus omale valida hooldekodu, kus linna osaluse katmiseks piisab 760 eurost. Samas on ka hooldekodusid, kus personalikululud moodustavad igakuisest kohatasust rohkem kui 760 eurot. Sellisel juhul tuleb piirmäära ja personalikulude vahe tasuda ikkagi inimesel endal või tema lähedastel.  

Teatud juhtudel võib linn appi tulla ka suuremas mahus kui hooldereform ette näeb. Selleks tuleb hinnata, kas inimesel on endal raha puudujääva osa tasumiseks või, kas lähedased saavad teda maksmisel toetada. Põhjendatud juhtudel tuleb Tartu linn ka inimese omaosaluse tasumisel appi. Kui inimese pension jääb alla 636 euro, maksab linn väiksema sissetuleku hüvitist ja aitab sellega tasuda abivajaja omaosalust.   

Igale inimesle lähenetakse personaalselt ja hinnatakse tema abivajadust. Hooldekodus olevatel inimestel ega nende lähedastel ei ole selleks vaja eraldi linna poole pöörduda, linn võtab nendega ise ühendust. Pärast 1. juulit hooldusteenusele minna soovijad peavad juba ise võtma ühendust Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga, et sotsiaaltöötaja saaks hinnata nende abivajadust.  

Linnalt hooldusteenuse toetuse saamiseks peab abivajava inimese elukohaks olema rahvastikuregistris määratud Tartu linn. Hetkel on hooldekodudes ligi 780 tartlast, neist pisut üle poole saavad teenust Tartumaal. 

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 30.05.2023