Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Tartu linn vaidlustas puidurafineerimistehase eriplaneeringu algatamise kohtus

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Kalle Paalits

17. mai 2018 / Tartu Linnavalitsus esitas täna Tallinna Halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist. Alternatiivselt taotleb Tartu Linnavalitsus, et kohus tunnistaks planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastaseks.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Vabariigi Valitsus käitunud puidurafineerimistehase püstitamiseks riigi eriplaneeringu algatamisel ja eriplaneeringu korraldamise lõpetamisest keeldumisel õigusvastaselt. "Leiame, et riigi eriplaneeringu algatamiseks puudub õiguslik alus, kuna puidurafineerimistehase asukoha valiku ja toimimise vastu puudub suur riiklik ja rahvusvaheline huvi, puidutööstus ei kuulu planeerimisseaduses sätestatud valdkondadesse, mis võimaldaksid eriplaneeringu algatada, ja tehase asukohavalik ning selle toimimine on pelgalt arendaja erahuvi," sõnas Tartu linnapea.

Linnavalitsus on seisukohal, et tehase asukoha sisuline eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. See on vastuolus planeerimisseaduse nõuetega, mille alusel tehakse asukoha eelvalik pärast riigi eriplaneeringu algatamist, ning keskkonnaseadustiku üldosa seadusega, mille alusel avalikkus tuleb kaasata olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisse tõhusalt ja varajases etapis enne lõplike lahenduste väljavalimist. Lisaks ei kaalutud enne asukoha eelvaliku tegemist planeeringuala alternatiive, vaid tugineti vaid arendaja poolt seatud majanduslikele kriteeriumitele. Arvesse jäeti võtmata muud olulised tegurid, sh tehase keskkonnamõju.

Tartu Linnavalitsus leiab, et kuna riigi eriplaneeringu algatamine on õigusvastane, tuleb selle koostamine lõpetada. Samuti on õigusvastane eriplaneeringu koostamise lõpetamisest keeldumise otsus. Vabariigi Valitsus on eriplaneeringu lõpetamisest keeldumise otsustamisel tuginenud seaduse ebaõigele tõlgendusele ja jätnud arvestamata olulised asjaolud.

Linnavalitsus esitab oma kaebuses taotluse, et kohus kohustaks Vabariigi Valitsust lõpetama planeeringu koostamine. Kui kohus leiab, et sellise otsuse vastuvõtmiseks Vabariigi Valitsust kohustada ei ole võimalik, taotleb linnavalitsus, et kohus kohustaks Vabariigi Valitsust uuesti otsustama haldusakti andmist planeeringu koostamise lõpetamiseks. Alternatiivselt taotleb kaebaja planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamist. Linnavalitsus leiab, et riigi eriplaneeringu algatamisel on ebaõigesti kohaldatud planeerimisseadust ja tehtud niivõrd olulisi menetlusvigu, et õiguspärase lahenduseni ei ole selle planeeringumenetluse tulemusel võimalik jõuda.

Tartu linna esindab puidurafineerimistehase kohtuvaidluses Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

 

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 17.05.2018