Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnaruumi paigaldati sada pinki

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Pingid Foto: Ketlin Lääts

10. november 2023 / Eelmisel aastal kaasava eelarve hääletuse võitnud idee paigaldada Tartu linna sada uut pinki sai sel sügisel teoks ning kõik pingid on linnaruumis koha leidnud.

Selleks et linlaste arvamust pinkide asukohtade osas teada saada, toimus aasta alguses ideekorje, kus linlased said teha ettepanekuid nii kaardirakenduses, linna infotelefonil kui ka eakatele mõeldud töötubades. Üle 400 linlase tegi ligi 900 asukohaettepanekut.

Saja uue pingi asukohta saab vaadata kaardilt.

Tartu linn tänab idee autorit Sirle Salmistut, kes lisaks idee väljapakkumisele aitas korraldada asukohtade ideekorjet ja valida pinkide lõplikke asukohti.

Ettepanekute analüüsimisel ja pinkide paigutamisel linnaruumi peeti kõige olulisemaks vanemaealiste linlaste istumiskohtade soove.

Pingid jaotati proportsionaalselt linnaosade kaupa vastavalt elanikkonna arvule. Näiteks paigaldati kolmandik pinke Annelinna, kus elab ka kolmandik Tartu elanikest. Asukohtade valikul pöörati rohkem tähelepanu kesklinna piirkonnast väljapoole ja lähtuti ka sellest, mis ühes või teises kohas või linnaosas juba ees, et uued pingid sobituksid olemasolevasse tervikusse.

Asukohtade valikut tehes koorus selgelt välja ka linlaste soov saada rohkem pinke korteriühistute ja kaupluste välialadele. Kuna linn ei saa paigaldada pinke eramaale, otsiti võimalust paigaldada pingid pakutud asukoha lähedale, kuid linna maale.

Asukohavalikul arvestati veel jalgsi liikumise trajektoore, avanevaid vaateid, kaugust elumajadest ning paigutust nende suhtes. Ühekohalised pingid said eelkõige sellistesse kohtadesse, kus oli tarvidus tagada puhkekoht olulisel teekonnal, kuid vältida suuremate sõpruskondade kogunemist, kes võiksid häirida kohalikke elanikke.

Pingitüüpide valikul lähtuti sellest, et need oleksid seljatoe ja käetugedega, sest seljatoega pink loob mugavama võimaluse selja väljapuhkamiseks ning käetoed aitavad vanemaealistel paremini pingilt tõusta. Pingid on kaetud puitlaudisega, mis jätab sooja ja istuma kutsuva mulje.

Pinkide paigutusel tuli arvestada ka nende edasise hooldusega, nt talvise teehoolduse puhul ruumivajadusega.

Uued pingid olid esmalt kasutusel suvisel Autovabaduse puiesteel, kus nad ilmestasid ala ja pakkusid mõnusat peatumiskohta.

Kaasavas eelarves oli pinkide paigaldamiseks ette nähtud 100 000 eurot, kokku maksis pinkide ostmine ja paigaldamine 103 317 eurot.

Kõik linlaste algsed ettepanekud on linnavalitsuses samuti alles ning need aitavad tulevikus kavandada järgmisi istekohti lähtuvalt linlaste endi soovidest.

Lisainfo: Tartu abilinnapea Raimond Tamm, tel 515 4738, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma, tel 504 2807.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 10.11.2023