Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Tartu Linnavalitsus soovib valitsuselt selget seisukohta riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamise või jätkamise kohta

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Luunja sild Foto: Jane East

19. märts 2018 / Linnavalitsus saatis Vabariigi Valitsusele taotluse lõpetada Tartu maakonda puidurafineerimistehase kavandamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamine.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul soovib Tartu linn valitsuselt konkreetset otsust. „Valitsuse erinevatelt liikmetelt on tulnud vastuolulisi arvamusi. Mõned soovivad eriplaneeringuga jätkata, mõned valitsuse liikmed ei pea seda õigeks. Kuna eriplaneeringu koostamise on algatanud valitsus kollegiaalse organina, siis ootame selget vastust meie taotlusele samuti valitsuselt kui kollegiaalselt organilt .“

Linnavalitsuse taotluses juhitakse tähelepanu, et riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud lähtudes suurest riiklikust huvist, nagu planeerimisseadus  eeldab.

Lisaks on puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega, millest tuleneb selge nõue hoida ja parandada keskkonda ning arendada ettevõtlust viisil, mis välistab looduskeskkonna seisundi halvendamise.

Taotluses tõstetakse esile, et olemasolevate andmete põhjal on ilmne, et keskkonnamõjude aspektist, eeskätt Emajõe ja Peipsi seisundist lähtudes ei sobi Tartu maakond kavandatava puidurafineerimistehase asukohaks.

Tartu Linnavalitsus ei pea õigeks, et eriplaneeringu algatamise staadiumis on tehase asukoha eelvalik juba tehtud, sealjuures võimalikke alternatiivseid asukohti sisuliselt võrdlemata  ja avalikkust ning kohalikke omavalitsusi kaasamata. Asukoha valiku tegemisel on selgelt lähtutud arendaja majanduslikest huvidest, mitte riigi huvidest ning jättes tähelepanuta tehase ehitamisega kaasnevad negatiivsed keskkonnamõjud.
Linnavalitsus leiab, et riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud õiguspäraselt.

Tartu Linnavolikogu nõudis riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist oma 7. märtsi istungil, võttes vastu sellekohase deklaratsiooni.  Samal istungil anti volikogule üle 8200 allkirjaga avalik pöördumine, milles tuntakse muret tselluloositehase ehitamise ja sellega kaasnevate keskkonnakahjude pärast ning nõutakse eriplaneeringu lõpetamist.

Linnavalitsus on koondanud kavandatava puidurafineerimistehasega seonduva info linna kodulehele http://www.tartu.ee/puidurafineerimistehas

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 20.03.2018