Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Mana Kaasik

9. juuli 2024 /

Linn toetab koduaedades elurikkuse tõstmist

Linnavalitsus otsustas anda elurikkuse suurendmise toetust kümnele kinnistule kogusumma 8195 euro eest. Toetussummad ulatuvad 605 eurost 997 euroni.

Elurikkuse suurendamise toetuse eesmärk on muuta koduaiad liigirikkamaks ja tõsta tartlaste teadmisi loodushoidliku aiapidamise kohta. Elurikkuse suurendamise toetus on elurikka haljastuslahenduse loomiseks füüsilisele isikule või korteriühistule tingimusel, et haljastuslahendus luuakse Tartu linnas Kvissentali, Raadi-Kruusamäe, Jaamamõisa, Ülejõe, Annelinna, Karlova, Ropka tööstuse, Ropka, Variku, Tammelinna, Maarjamõisa, Veeriku, Vaksali, Kesklinna, Supilinna või Tähtvere linnaossa taotleja omandis olevale või korteriühistu hallatavale kinnistule. Elurikkuse suurendamise toetust makstakse Tartu ROHEringi LIFE projekti toetuse vahenditest. Toetuse saajaid on kokku 13, kellest kolmega on veel leping sõlmimisel. Lisainfo: abilinnapea Elo Kiivet, 5656 9674

Kivilinna kool saab uusi siseuksi

Linnavalitsus tunnistas Kivilinna kooli siseuste vahetamise riigihankel edukaks Konstrado OÜ pakkumuse kogumaksumusega 61 488 eurot. Hanke raames vahetatakse Tartu Kivilinna kooli A-korpuse 1.–3. korrusel 49 siseust. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 505 1612.

Ilmatsalu lasteaed saab päikeseelektrijaama

Linnavalitsus tunnistas Ilmatsalu lasteaia päikeseelektrijaama ehitamise riigihankel edukaks Diotech OÜ pakkumuse kogumaksumusega 70 115 eurot.  Hanke raames ehitatakse Ilmatsalu lasteaia naaberkinnistule päikeseelektrijaam, ühendatakse see Ilmatsalu lasteaia hoonega, paigaldatakse akupank ja ehitatakse elektriautode laadimistaristu. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 505 1612.

Sireli lasteaed saab remondi käigus tegelusruumi

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Fastfix Ehitus OÜga maksumusega 49 313 eurot Tartu lasteaia Klaabumaa Sireli maja (Lubja 14) ruumide remonttööde tegemiseks. Remonttööd tehakse Sireli maja endistes köögiruumides, kuhu rajatakse üks tegelusruum ja remonditakse nõudepesuruum. Remondiga vähendatakse lasteaia ruumipuudust. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 505 1612.

Kalmistu abihoone tehakse korda

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu osaühinguga Vennad Ehitus Kalmistu abihoone (Kalmistu tn 20a) renoveerimiseks kogumaksumusega 63 151 eurot.  Töövõtja ülesandeks on ajaloolise kaitsealuse abihoone fassadi restaureerimine koos akende ja ukse vahetusega. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 502 7891.

Ihaste tee 12c krundi detailplaneering võimaldab kuni kolme ärihoone rajamist

Linnavalitsus otsustas võtta vastu Ihaste tee 12c krundi detailplaneeringu ja suunata see avalikule väljapanekule. Planeeringuga antakse võimalus rajada krundile kuni kolm ärihoonet. Ehitisealune pind on kokku kuni 3000 m², suurim absoluutkõrgus 47 m, planeeringuala suurus 9039 m². Avalik väljapanek toimub 29. juulist 12. augustini 2024 Tartu kodulehel ja raekoja infokeskuses. Lisainfo: ruumiloome osakonna juhataja Kertu Vuks, tel  5813 7086.

Tartu linn toetab TÜ Kliinikumi seksuaalhariduslikke loenguid

Linnavalitsus otsustas anda SA-le Tartu Ülikooli Kliinikum 1500 eurot toetust täiendavate seksuaalhariduslike ja lähisuhteteemaliste loengute läbiviimiseks õpilastele. Loengute eesmärk on õpilaste teadmiste ja oskuste parandamine seksuaalsuse, seksuaaltervise ja lähisuhete teemadel; lisaks hoiakute kujundamine, mis tugevdab vastutustundlikku tervisekäitumist. Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja  Merle Liivak, tel 5811 7611.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 09.07.2024