Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Vaade Emajõele koos katlamaja korstnaga Foto: Ragnar Vutt

12. september 2023 /

Uuendatakse Tähtvere pargi jooksuradu ja kõnniteesid

Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida Tähtvere pargi kõnniteede ja jooksuraja korrastamiseks lepingu Rattar Oüga.

Tähtvere pargi kõnniteede võrgustik koos jooksurajaga on muutunud ebatasaseks ja kohati vajunud pinnasesse. Pargi kruusakattega kõnniteed vajavad uut katet ning kohati rohtuma kippuvatel radadel tuleb korrigeerida tee joont ja laiust.

Fr. Kreutzwaldi tänava servas kulgev populaarne jooksurada on samuti ajas kulunud ja vajab sportimiseks sõbralikumat katet. Jooksurajale on planeeritud kruusasõelmete ja koorepurumultši segu. Tööde maksumus on 51760,14 eurot.

Alustatakse Eesti muuseumide pärandihoidlate detailplaneeringu koostamisega

Riigi Kinnisvara AS soovib aadressile Narva mnt 177 ehitada Lõuna-Eesti pärandihoidla.

Pärandihoidla on asutus, mis tagab Eesti muuseumide kogudesse kuuluvate museaalide pikaajalise säilimise ja konserveerimis- ning digiteerimisteenuse kättesaadavuse Tartu ja Lõuna-Eesti muuseumidele. Hoone kannab esindusfunktsiooni ja on 2/3 ulatuses kavandatud avahoidlana. Avahoidla on hoidla ruum, mis on üldsusele avatud ja kus eksponeeritakse museaale suletud riiulites või vitriinides. Pärandihoidla avatus külastajatele toetab Eesti Rahva Muuseumi toimimist ning aitab kaasa Raadi mõisapargi laialdasemaks kasutuselevõtuks avaliku puhkealana.

Katlamaja kvartali detailplaneering saadetakse avalikule väljapanekule.

Tartu Linnavalitsus otsustas võtta vastu Turu 18 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering näeb ette viie krundi moodustamise, krundi kasutamise sihtotstarbed on järgmised:

1) krunt 1 - korterelamumaa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa; Esimesel korrusel on kohustuslik kavandada kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, spordihoone, haridus-, kultuuri-, kogunemis-või lasteasutuse ruumid, lubatud ei ole majutusasutused ega bürood;

2) krunt 2 - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, majutushoone maa;

3) krunt 3 - tee ja tänava maa;

4) krunt 4 - tee ja tänava maa, haljasala maa;

5) krunt 5 - haljasala maa, kergliiklusmaa.

Turu tn 20 krundile määratakse sihtotstarveteks looduslik maa, haljasala maa, sadama maa, Turu tn 20a krundile looduslik maa, haljasala maa.

Detailplaneeringu avaliku väljapanekuga saab tutvuda 02.10.2023 kuni 16.10.2023 raekoja infokeskuses ja Tartu kodulehel.

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 12.09.2023