Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavolikogu istungil

Raekoda Foto: Kalle Paalits

21. märts 2024 /

Linn korraldab Sõpruse silla rekonstrueerimise hanke

Volikogu andis linnavalitsusele loa kuulutada välja riigihanked Sõpruse silla ja lähiala rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks. 

Sõpruse silla uuendamise käigus paranevad ratturite ja jalakäijate liikumisvõimalused ja liiklusohutus. Lisaks neljale sõidurajale saab sild laiad ratta- ja jalgteed ning neli uut sillale viivat treppi, sild ehitatakse mõlemalt poolt laiemaks.

Koos silla rekonstrueerimisega muudetakse ka Karlova-poolset tänavalahendust, kuhu on kavandatud tilgakujuline ringristmik. Sõpruse ringi ei ole praegu kavas muuta.

Sõpruse silda rekonstrueeritakse kahes etapis aastatel 2024-2026 ning töid tehakse vaheldumisi mõlemal silla poolel nii, et silda täielikult ei suleta. Käesoleval aastal on kavas alustada ühe poole uuendamisega, aastatel 2025-2026 rekonstrueeritakse silla teine pool ning Karlova-poolse lähiala tänavad.

Rekonstrueerimistöid soovib linn osaliselt rahastada kliimaministeeriumile esitatavast projektist "Jalgrattateede põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja lähialal Karlovas". Kui projekt kiidetakse heaks kogumahus 4 026 000 eurot, finantseerib linn projekti tegevusi 1 207 800 euroga ning toetus linnale on 2 818 200 eurot. 

Kokku kulub Sõpruse silla ja lähiala rekonstrueerimiseks eeldatavalt ligi 12 miljonit eurot.

Lähem info Tartu linna kodulehel.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722
 

Linn soovib vähendada joogivee kastmiseks kasutamist 

Volikogu tunnistas kehtetuks Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja sätte, mis andis võimaluse taotleda veevärgist kastmiseks kasutatava vee mahaarvamist kanaliseeritava reovee arvestusest.

Joogivee kastmiseks kasutamise soodustamine ei vasta kaasaja arusaamadele keskkonnateadlikust käitumisest ning võib pikemas perspektiivis ohustada põhjaveevarusid. Linn soovib suunata inimesi leidma alternatiive, eelkõige koguma ja kasutama kastmiseks vihmavett.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 515 4738
keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob, 501 4767

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 21.03.2024