Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Tartu muudab kultuuri toetamise põhimõtteid

Tartu Linnavolikogu

Bannerid Foto: Juhan Voolaid

17. aprill / Volikogu kehtestas kultuurivaldkonna toetuste uue korra, mis on senise süsteemiga võrreldes oluliselt läbipaistvam, paindlikum ning pakub taotlejatele rohkem võimalusi.

Praegu kehtiva korra järgi käsitati väga erinevaid taotlusi ühtmoodi projektipõhiselt ning nende võrdlemine ja hindamine oli selgete ja mõõdetavate hindamiskriteeriumite puudumise tõttu keeruline ja subjektiivne. Samuti eeldas nõue esitada kõik taotlused kord aastas 15. augustiks kultuurikorraldajatelt väga pikka etteplaneerimist, mistõttu olid taotlused ja eelarved tihti üldised ja ebatäpsed.

Uue korra järgi jagatakse toetusi liigiti, mis võimaldab erinevat tüüpi kultuuritegevusi paremini hinnata. Kultuuriprojektide ja -programmide toetamise kõrval on uue meetmena loodud mobiilsusprojektide toetus, mille eesmärk on arendada kultuuriorganisatsioonide rahvusvahelistumist ning toetada osalemist konkurssidel, festivalidel ja teistel valdkonnale olulistel sündmustel.

Linna headele partneritele annab pikemaks ajaks kindlustunnet kolmeaastane kultuuritegevuse toetus, organisatsiooni arendamiseks, koolitusteks, õppereisideks jms on mõeldud kultuuri arengutoetus.

Uus toetusmeede on ka kultuuriinvesteeringute toetus, mille abil võib soetada vajalikku inventari, sealhulgas rahvariideid ja pille, või teha väiksemat remonti.

Kultuuritoetuste taotlemise ajakava on senisest paindlikum - suurte projektide toetuste taotlemine on sügisel, väikeprojektide taotlusi saab esitada kolm korda aastas, mobiilsustoetust võib küsida aasta ringi.

Hindamissüsteem on läbipaistev, iga toetusliigi hindamiseks on selged kriteeriumid ja neile vastavad punktisummad. Iga taotlust hindab vähemalt kolm valdkonna eksperti, kui hindajate punktid erinevad olulisel määral, siis kaasatakse ka neljas hindaja.

Lisaks linna toetuste korrale on kavas uuendada ka Tartu Kultuurkapitali toetussüsteemi. Linn toetab edaspidi eelkõige organisatsioone ja nende arengut, Tartu Kultuurkapital füüsiliste isikute arengut ja loometegevust ning tõlke- ja kirjastamisprojekte.

Volikogu revisjonikomisjon on korduvalt juhtinud tähelepanu, et ettenägematute kulude katteks mõeldud linna reservfondist läheb siiani suur osa kultuuriprojektidele. Uus kultuuritoetuste süsteem peaks lahendama ka selle probleemi, kuna võimaldab toetusi senisest paremini planeerida.

Kultuuritoetuste uue korra väljatöötamisega tegeleti aktiivselt enam kui aasta. Kaasatud olid paljud Tartu kultuuritegelased ja -asutused, linnavalitsuse ja volikogu kultuurikomisjoni esindajad.

Uus määrus jõustub 1. juunil. Lähiajal algab ulatuslikum sihtrühmade teavitamine ja nõustamine.

Tutvu uue korraga.

Lisainfo:
abilinnapea Madis Lepajõe, 736 1223, 517 8562
kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 22.04.2019