Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-15°

Tartu ootab linlasi kliimakava teemal kaasa mõtlema

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

tartu udus Foto: Tarmo Haud

17. september / Esmaspäevast, 21. septembrist saavad tartlased tutvuda linna energia- ja kliimakavaga "Tartu energia 2030".

Ettepanekuid saab teha Tartu linna kodulehel kuni 23. oktoobrini, mil kava on avalikul väljapanekul.

Kava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

„Energia tarbimine on osaks meie kõigi igapäevaelust ning seetõttu on energia- ja kliimakava edukal elluviimisel oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Ootame kõiki osapooli kaasa mõtlema ja arutlema kavas välja pakutud tegevuste ja lahenduste üle. See on väga oluline, et kavas toodud tegevused saaksid laialdaselt läbi arutatud ja kokku lepitud ning et nende elluviimise nimel oleme valmis üheskoos pingutama.“  

Kliimakavas on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Kava kirjeldab erinevate valdkondade (kaugküte, elektrienergia, transport, elamusektor, jäätmemajandus jm) eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada. Kliimakava raames on koostatud ka "Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040", millele samuti oodatakse linlaste arvamusi.

Tartu linna energia- ja kliimakava on koostatud koostöös paljude tartlaste ja organisatsioonidega, linnavalitsuse strateegiliseks partneriks kava elluviimisel on Tartu Regiooni Energiaagentuur.Tartu linna energia- ja kliimakava on avalikul väljapanekul Tartu linna kodulehel kuni 23. oktoobrini, avalik arutelu on kavas korraldada novembris.
Tartu energia-ja kliimakavaga saab tutvuda ning tagasisidet anda www.tartu.ee/tartuenergia2030

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738. 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 12.10.2020