Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu ROHEringi toel saavad Annelinna konnad suureks kasvada

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Konnalombi süvendustööd Anne kanali ääres Foto: Hendrik Kuusk

5. detsember 2023 / Anne kanali äärsel rohealal algasid konnalombi süvendustööd, et anda seal kudevate kahepaiksete järglastele parem eluvõimalus.

Kahepaiksed on Anne kanali ja terviseraja vahel asuva lohu aastate jooksul omaks võtnud, kuid paraku on konnad pidanud lombi kvaliteedis suve lõppedes pettuma. Igal kevadel ja suurte sadude järgselt jääb murule vesi püsima, mis loob kahepaiksetele näiliselt soodsa kudemispaiga. Kahjuks kuivab lomp aga enne ära kui konnakullesed jõuaksid moonde läbida ehk täiskasvanuks saada. Seda loiku armastab eelkõige rohukonn, kes tuleb sinna igal aastal kudema. Ka sel kevadel leidsid kahepaiksete uurijad Tartu ROHEringi projekti monitoorimise käigus antud paigast rohukonna kudu.

Tartu ROHEringi projekti toel kaevatakse lohku natuke sügavamaks, et anda kahepaiksetele võimalus siin edukalt sigida ja suureks sirguda. Lisaks toetab loodav väike siniala koos külgneva rohealaga veeputukaid, kelle suurem arvukus toetab omakorda toiduvõrgustiku kaudu linde ja nahkhiiri. Kindlasti sobib uus siniala ka lähedalasuvas Anne kanalis elavatele putukatele, näiteks ujuritele, ehmestiivalistele ja ühepäevikutele.

Antud kaevetööd on olulised, sest aitavad luua sidusa sini-roheala, kus jäetakse ruumi nii kahepaiksetele, putukatele kui ka taimedele. Kindlasti on ka huvilistel põnev kevadeti jälgida konnade arengut ja suureks kasvamist. Loodava konnalombi juures laseb linn murul kõrgemaks kasvada ja ala niidetakse vaid kord aastas, et vältida konnade hukkumist ja pakkuda toitumis- ja rändeala. Kõrgem taimestik meeldib ka paljudele tolmeldajatele ja lindudele, kellel on tänu sellele rohkem toitu.

Kaevetöödega alustati just praegu, sest pealt külmunud pinnasekiht võimaldab rasketehnikal lombile läheneda. Samas on lume all olev muld veel kaevamiseks piisavalt pehme. Praegu seal konnasid ei ole, sest paraku surevad nad lombi kuivades juba kuduna. Süvendatud lomp on aga juba "Ellujäämise kunstide" juhtmõttest lähtuva kultuuripealinna aasta kevadel valmis vastu võtma uusi seiklushimulisi sigijaid.

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 05.12.2023