Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu tõstatab probleeme ja jagab kogemusi

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

hetk kandideerimisprotsessist Foto: Merje Laimets

12. veebruar / Täna ja homme Tallinnas toimuvatel Eesti linnade ja valdade päeval esinevad ettekannetega mitmed Tartu linnavalitsuse esindajad.

Linnapea Urmas Klaas peab täna ettekande teemal „Ootused ja väljakutsed kohalike omavalitsuste korralduses pärast haldusreformi", kus ta rõhutab, et riigi ja omavalitsuste ülesannete eristamiseks on vaja uut kokkulepet. Samuti tuleb uuendada kohalike omavalitsuste rahastamispõhimõtteid. Tartu linnapea sõnul oleks jätkusuutlik vaid selline rahastamismudel, mis tõstaks omavalitsusüksuste finantsautonoomiat. Klaas leiab, et keskvalitsus peab kohalike omavalitsustega senisest oluliselt rohkem arvestama ja võtma neid võrdsete partneritena.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder juhib koos Tallinna linnasekretäri Toomas Sepaga töötuba "25 aastat kohaliku omavalitsuse korralduse seadust – kuidas edasi?" ja teeb ettekande uue kohalike omavalitsuste tegevust reguleeriva raamseaduse väljatöötamise kohta.
Mölder rõhutab oma ettekandes, et riik peab hoiduma omavalitsusvaldkonna ülereguleerimisest ja seaduste muutmisel tuleb keskenduda päriseluprobleemidele. Kohalikele omavalitsustele tuleb anda võimalus areneda erinäolisteks. Kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seadus on vananenud, vastuoluline ja kohalike omavalitsuste efektiivset toimimist segav. Mölder leiab, et Eesti vajab uut kohalike omavalitsuste tegevust reguleerivat raamseadust.

Tartu2024 kultuuripealinna meeskonna esindajad Erni Kask, Kalle Paas ja Triin Pikk tutvustavad Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise protsessi ja ideid.

Homme teeb Tartu abilinnapea Raimond Tamm ettekande SmartEnCity pilootprojektist, mille raames luuakse Tartu kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Liginullenergia hooneteks renoveeritud elamute korteritesse luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab elanikel jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist. Kasutusele võetakse uuenduslikud lahendused kaugküttes ja kaugjahutuses, tänavavalgustuses ning taastuvenergia kasutamises. Projektiga viiakse ellu keskkonnasäästlike liikumisviisidega seonduvaid tegevusi - üleminek gaasibussidele, rattaringluse käivitamine ning elektriautodele kiirlaadimispunktide rajamine.

Tartu Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Lilian Lukka räägib Tartu kaasavast eelarvest. Kuna Tartu linn alustas 2013. aastal Eesti esimese omavalitsusena kaasava eelarve korraldamist, on Tartul piisavalt kogemust, mida teiste omavalitsustega jagada. Lukka ettekanne keskendubki sellele, mida Tartu on võitnud kaasava eelarve korraldamisest ning millised väljakutsed seisavad ees.

Linnade ja valdade päevadel esinevad ettekannetega ka mitmed Tartu Ülikooli teadurid ja asutuste esindajad.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 12.02.2019