Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartus harjutati evakuatsiooni korraldamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Õppus Foto: Ove Maidla

9. november 2021 / Tartu linnavalitsuse kriisimeeskond ja Kaitseliidu Lõuna malevate evakuatsioonirühmad harjutasid nädalavahetusel ühisõppuse raames ulatusliku evakuatsiooni läbiviimist Tartu linnas. Õppus toimus Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna õppuse Sibul 2021 raames.

Linnavalitsuse kriisimeeskond harjutas evakuatsiooni juhtimist raekojas, peamiselt Naiskodukaitse baasil mehitatud evakuatsioonirühmad harjutasid evakueerimist A Le Coq Sport spordihoones.

Tartu linna kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul oli õppus vajalik, et mõelda läbi ulatusliku evakuatsiooniga seotud küsimused. "Kuigi praegu oleme seoses koroonapandeemiaga kriisisituatsioonis, ei tohi unustada ka teisi võimalikke kriisiolukordi. Hädaolukorra lahendamise ja evakuatsiooniplaan on Tartu linnal olemas, oluline on see ka läbi mängida, et näha, kuidas see reaalselt toimib," sõnas linnapea. Kriisimeeskonna jaoks oli lisaks olukorra lahendamisele eesmärgiks testida ka kriisimeeskonna struktuuri toimimist, koostööd erinevate ametkondadega ning linlastele suunatud kriisikommunikatsiooni korraldamist.

A Le Coqis toimunud õppuse juhi, Naiskodukaitse instruktori Leane Moritsa sõnul läks õppus igati korda. "Naiskodukaitsjad on sarnast evakuatsiooniõppust väiksemas mahus Tartu kandis varemgi teinud, kuid Lõuna maakaitseringkonna rühmadega oli sel viisil koos tegemine esmakordne. Lähtusime sellest, et praegune õppus oligi õppimiseks, mitte tingimata ideaalse soorituse tegemiseks," sõnas Morits.

Spordihoones toimunud õppusel harjutasid rühmade liikmed evakuatsioonikoha töö käivitamist, evakueeritavatega vajalike toimingute tegemist ning neile tegevuse pakkumist. Tagatud olid ka toitlustus ja esmaabi.

Õppuse stsenaarium nägi ette, et päevi kestnud lumesaju tõttu oli tekkinud Tartu linnas ulatuslik elektrikatkestus, osades piirkondades olid häired vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning kaugkütte teenuse osutamises ning ohus oli linnatänavate läbitavuse tagamine. Kuna paljud kortermajad hakkasid jahtuma, pakuti linlastele võimalust kriisi ajaks spordihoonesse koguneda.

Õppus toimus Tartu linna, Kaitseliidu, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning 2. jalaväebrigaadi koostöös.

Lisainfo: Tartu linna kriisimeekonna juht linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145; Naiskodukaitse instruktor Leane Morits, tel 511 3823

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 09.11.2021