Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartus saavad toetust 1.-3. klassi minejad

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

lapsed Foto: Heikki Leis

2. september 2020 / Tartu linn maksab koolitoetust esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevate laste vanematele. Koolitoetust saab taotleda kuni 15. septembrini.

50 euro suurune koolitoetus on mõeldud Tartu linnas õppivale lapsele, kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.

Koolitoetuse saamiseks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://www.tartu.ee/arno). Toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole 1. oktoobriks.

Täpsem info toetuse kohta https://www.riigiteataja.ee/akt/406072016015?leiaKehtiv

Viimati muudetud 02.09.2020