Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Teade Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimisest ja sundvalduse seadmisest

Tartu Linnavalitsuse teade

Tänavavalgustus Foto: Ahto Sooaru

28. veebruar / Tartu Linnavalitsus teatab Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest.

 

Ehitamisest

 

Tartu linn rekonstrueerib 2020.–2021. aastatel SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel Annelinna amortiseerunud tänavavalgustuse. Ehitusprojekti on koostanud Hepta Group Energy OÜ (töö „18-447_ Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise projekt“).

 

Projektlahendus puudutab korterelamuid ja garaaže Sõpruse pst, Kalda tee, Nõlvaku tn, Mõisavahe tn ja Jaama tn vahelisel alal:

 

kinnisasjad Anne tn 51, 53, 53a, 55, 57, 59, 59a, 59b, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 92; Ihaste tee 1a; Jaama tn 173, 173b, 177, 185, 193, 197: Kalda tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 40, 42, 44; Kaunase pst 1, 2, 3, 3a, 4a, 5, 5a, 9, 10, 10a, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 54, 55, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 80; Kuuse tn 20, 22, 24; Mõisavahe tn 9, 15, 16, 28, 34, 37, 38, 39, 43, 45, 47; Nõlvaku tn 3, 13; Remmelga tn 20; Sõpruse pst 8, 10). Vt maa-ala plaani.

 

Rekonstrueerimise käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja paigaldatakse uued energiasäästlikud leedvalgustid. Töökindlama tänavavalgustusega paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus. Annelinna tänavavalgustus on suuremas osas rajatud rohkem kui 40  aastat tagasi ja  praeguseks  amortiseerunud.

 

Annelinna tänavavalgustuse uuendamise käigus on vajalik valgustimastide ja kaabelduse paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, kuna üksnes nii on võimalik avalikes huvides tagada terviklik ja toimiv süsteem. Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamist (rekonstrueerimist) võimaldab kinnisasjadele seatav sundvaldus.

 

Linnavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.

 

Sundvalduse seadmisest

 

Tartu Linnavalitsus soovib eraomandis olevatele kinnisasjadele ehitatavate elektrirajatiste talumiseks seada Tartu linna kasuks sundvalduse (kinnisasja avalikes  huvides omandamise seaduse § 39).

 

Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

 

Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise seadusest (§ 155 lg 1), mille järgi elektri jaotusvõrgu rajatise puhul sundvalduse tasu ei määrata.

 

Arvamuste esitamise kord ja tähtaeg

 

Kinnisasja omanikud (korteriomanikud) võivad linnavalitsusele esitada arvamusi ehitusprojekti ja sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 5. aprillini 2019.

 

Arvamusi saab esitada e-posti aadressil annelinn.valgustus@raad.tartu.ee või paberkandjal Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale aadressil Raekoja plats 3, 51003 Tartu (märgusõnaga „Annelinna valgustus“).

 

Teavitamine

 

Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Tartu Linnavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees. Linnavalitsus teavitab kõiki asjaga seotud korteriühistuid.

 

Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil annelinn.valgustus@raad.tartu.ee.

 

Viimati muudetud 14.03.2019