Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Üheteistkümne kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 89 protsenti tuludest.

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

9. detsember / Üheteistkümne kuuga on Tartu linna 2019. aasta eelarvesse laekunud tulusid koos laenusummadega 187,1 miljonit eurot, mis moodustab 89,3% tulude eelarvest.

Tulud on olnud 7,5 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 79,8 miljonit eurot ehk 94% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 82,9 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 65,6 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 18,2 miljonit eurot, muid tulusid 2,7 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot, ASi Emajõe Veevärk aktsiate müügist 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügist 0,6 miljonit. Novembri lõpuks on laekunud laenusumma kokku 17,7 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 179,6 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 70,9 miljonit eurot, majandamiskulud 49,3 miljonit eurot, toetusi on antud 19,4 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 33 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,5 miljonit eurot. Laenukohustuste tasumiseks on kulunud 6,5 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (95,3 miljonit eurot) ning majanduse valdkondades (27,1 miljonit eurot). Suurimad investeerimisobjektid olid 2019. aastal  Variku kool (8,7 miljonit eurot), rattaringluse arendamine (2,9 miljonit eurot) ja Maarja tugikeskuse peremajad (2,6 miljonit eurot).

Lisainfo: Maarja Gross, eelarveteenistuse juhataja, tel  7361 161.

Viimati muudetud 09.12.2019