Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" lähteseisukohtade seminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

6. detsember 2023 / Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" lähteseisukohtade seminarile.

"Eesti 2050" on riigi ruumilise arengu pikk plaan. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja antakse suuniseid järgnevatele täpsematele planeerimisdokumentidele, samuti on planeering valitsusasutuste ruumilise arengu otsuste aluseks.

19. detsembri seminari eesmärk on tutvustada üleriigilise planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise programmi. Üritusel toome välja, milliste teemadega peab planeeringus tegelema, kellega koostöös peaks planeeringulahendus valmima ning milliseid eeldatavaid planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid tuleb hinnata. Koos tutvume kaardirakendusega ja arutleme üleriigilise planeeringu kui riigi ruumilise arengustrateegia vormi üle.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm aitavad üleriigilise planeeringu koostamise edasist tööd läbi mõelda ning kuna see ei ole eraldi kehtestav dokument, saab ka seminaril toimuva arutelu käigus tekkivaid mõtteid planeeringu koostamisel arvesse võtta.

Seminar toimub 19. detsembril 2023 kell 14-17.00 ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika tn 1) Tamme saalis. Seminaril saab osaleda ka veebi vahendusel (MS Teamsi keskkonnas).

PÄEVAKAVA:
14.00-14.05 Tervitussõnad
H. Klasen, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonnajuhataja

14.05-14.10 Seminari korralduse tutvustus
A.    Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik

14.10-14.20 Üleriigilise planeeringu roll ja olemus
A.    Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

14.20-15.20 Üleriigilise planeeringu ülesannete ülevaade. Kliima, julgeolek ja turvalisus, asustus. Iga teema järel küsimused-vastused.
P. Metspalu, Hendrikson DGE.

15.20-15.40 Kohvipaus

15.40-16.40 Üleriigilise planeeringu ülesannete ülevaade jätkub. Tehniline taristu, liikuvus ja transpordivõrgustik, väärtuslikud maastikud, väärtuslikud põllumajandusmaad ja rohevõrgustik, maapõu ja maavarad.
P. Metspalu, Hendrikson DGE.

16.40-17.00 Kuidas edasi?
A. Semjonova, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi

Palume eelnevalt registreerida sellel lingil, hiljemalt 14.12.2023. Veebiteel osalejatele saadetakse seminari lähenedes MS Teamsi link.
Palume kutset oma organisatsiooni sees võimalike huviliste seas ka jagada.

Lisainfot üleriigilise planeeringu kohta leiab planeeringu veebilehelt: www.yrp2050.ee

Viimati muudetud 06.12.2023