Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Visiooni "Easõbralik Tartu 2030" fookuses on tartlastele toetava linnakeskkonna loomine

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

eakate kõnniring

6. oktoober 2021 / Valminud visioonidokument "Easõbralik Tartu 2030" keskendub eelkõige vanemaealistele tartlastele toetava avaliku ruumi, teenuste ja koduse keskkonna kujundamise teemadele.

Üheskoos ligi 90 easõbraliku linna huvilisega valminud dokument sõnastab vanemaealisi toetava keskkonna suundumused ning kirjeldab parimat võimalikku Tartu linna aastaks 2030.

Projekti ja kaasamise eestvedaja Civitta Eesti AS märkis, et easõbraliku linna teema ei jätnud tartlasi külmaks. „Valmisolek kaasa mõelda oli suur ning ideid eakate elukeskkonna parandamiseks oli rohkelt. Enamik kaasatud osapooltest tõid välja, et Tartu linnas on hea elada ning vananeda juba täna, kuid oluline on mõista, et eakate vajadused on laiemad kui sotsiaaltoetused ja tervishoid. Väärikus, elurõõm, mitmekesised tegutsemisvõimalused, sotsiaalne kaasatus ja ka inimeste huvi planeerida enda elu on olulised märksõnad easõbraliku linna kujundamisel,“ sõnas Civitta Eesti AS vanemkonsultant Kristina Kapajeva.

Ehkki koroonakevad seadis kavandatud kohtumistele ning silmast silma aruteludele mõningaid piiranguid, leiti võimalus küsida arvamusi ja ettepanekuid ka neilt tartlastelt, kes ei saanud osaleda digitaalsetel aruteludel. Visiooni koostamisel oli tähtis, et ka kodus ning üksi toimetavad eakad tartlased saavad öelda sõna sekka linnaelu arendamisel ning teha ettepanekuid, kuidas kujundada elukeskkonda, mis toetaks nende iseseisvat toimetulekut ja heaolu võimalikult kõrge vanuseni.

„Valminud dokumendis näeme, et vanemaealised peavad oluliseks nii kodust toimetulekut kui linnaruumi ligipääsetavust. See nõuab pingutust kõigis linnaelu valdkondades – kuidas me mõtestame avalikku ruumi, kuidas on korraldatud erinevad teenused, kas transport võimaldab meil pääseda kohtadesse, kuhu soovime ning kas meil üldse on võimalik pääseda oma kodust välja, et avalikku ruumi ja teenuseid kasutada,“ sõnas Tartu abilinnapea Mihkel Lees. Leesi sõnul on järgmiseks sammuks vanemaealiste rahulolu-uuring, et veelgi täpsemalt saada aru, kus on tänased kitsaskohad ning mis valdkonnad vajavad enim arendamist. „Ehkki Tartu linn viib regulaarselt läbi tartlaste rahulolu uuringut, selgus, et täna puudub siiski piisavalt hea ülevaade just vanemaealiste arvamusest, sest nende osalus erinevatel küsitlustel on üsna madal ning vastavad tihtipeale need, kes on aktiivsed ühiskonnaliikmed,“ lausus Lees.

„Easõbralik Tartu 2030“ dokument valmis 2021. aasta veebruarist septembrini ning dokumendi koostamist, tartlaste ning koostööpartnerite kaasamist koordineeris Civitta Eesti AS.

Dokumendiga saab tutvuda https://www.tartu.ee/et/uurimused/easobralik-tartu-2030

Lisainfo: abilinnapea  Mihkel Lees, tel 7361 210;  5564 1996

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.10.2021