Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Tartu linna elamualade arendusdünaamika, millised on olnud elamufondi ja elamualade planeerimise ajalis-ruumilised tendentsid tervikuna, linnaosades ja asumites. Töös käsitletakse kõiki kehtivaid elamualade planeeringuid, kuid põhjalikumalt analüüsitakse planeerimis- ja arendusprotsessi 2000–2013. Koostatakse elamualade kaarte planeeringute realiseerimise, kinnisvarastatistika ja REL 2011 andmetel. Tuginevalt tänastele linnaosade ja asumite arengumustritele pakutakse prognoosmudelis välja erinevaid arengustsenaariume. Analüüsitakse ka arendamise mõjutegureid ja asukohaeelistusi, samuti käsitletakse linnapiirkonna elamuarendust ja –nõudlust tervikmudelina.

Valdkond Looduskeskkond, Tehiskeskkond, Linnamajandus, Muud, Planeerimine

Koostaja Tartu Regiooni Energiaagentuur (Antti Roose ja Martin Gauk)

Valmimisaeg 2014

Tagasi uurimuste lehele