Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna erivajadustega laste perede toimetulek, informeeritus ja probleemid

Kokkuvõte Puudelastega perede ankeetküsitluse tulemuste aruanne. Käsitletud on muutusi perede töö- ja elukorralduses seoses puudelapse perre ilmumisega, perede elamistingimusi ja majanduslikku toimetulekut, perede informeeritust erinevatest sotsiaalteenustest, -toetustest, soodustustest ning hinnangut neile. Välja on toodud puudelaste perede ootused riigi ja kohaliku omavalitsuse abi suhtes.

Valdkond Koolieelne kasvatus, Sotsiaalhooldus, Terviseedendus

Koostaja Mari Reilson

Valmimisaeg 2001

Tagasi uurimuste lehele