Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega noorte osalus noorsootöös

Kokkuvõte Uuring kaardistab puudega või tervisest tuleneva takistusega Tartu noorte osalust noorsootöös. Käsitletakse puudega noorte ootusi noorsootööle, osalust noorsootöös, teadlikkust noorsootöö võimalustest, tunnetatud takistusi noorsootöös osalemiseks ning valmisolekut panustada noorsootöösse aktiivse osalisena (nt vabatahtlikuna või noorte omaalgatusprojekti elluviijana). Ankeetküsitluses osales 136 Tartus elavat või õppivat nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega (või sarnaste takistustega) 10-19-aastast noort ning 14 puudega laste vanemat.

Valdkond Noorsootöö

Koostaja Turu-uuringute AS

Valmimisaeg 2019

Tagasi uurimuste lehele