Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Vanemuise tn

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Vanemuise tänava rekonstrueerimine

2019.-2020. aastal seisab ees Vanemuise tänava põhjalik uuendamine, mis toob kaasa tänava lõiguti sulgemisi ja liikluskorraldusmuudatusi.

2019. aasta kevadel alustati tehnovõrkude rajamist – paigaldatakse soojus- ja jahutustorustikud ning rajatakse sajuveekanalisatsioon. Tehnovõrkude ehituse kulg sõltub tööde keerukusest ja ilmastikust. Esialgsete plaanide kohaselt kestavad torustike rajamisega seotud tööd Pepleri–Akadeemia lõigul ja Vaksali–Kastani lõigul kuni 2019. aasta mai lõpuni ning Kastani–Pepleri vahelisel lõigul juuli lõpuni.

Teekatte alla tehnovõrkude paigaldamine nõuab mitme meetri sügavuste kaevete tegemist ning neil tänavalõikudel puudub läbipääsuvõimalus kõigil sõidukitel, avatuks jäävad vaid kõnniteed. Sõidukid palutakse parkida kõrvaltänavatele.

Pärast torutööde valmimist rajatakse lõiguti ajutine killustikkate, millel on lubatud kohalik liiklus. Seejärel (juulis 2019) alustatakse tänavakatendi uuendustöödega.

Vastavalt Vanemuise tänava rekonstrueerimisprojektile on tänaval eelistatud jalg- ja jalgrattaliiklus. Mõlemale tänava poolele rajatakse sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad. Kõnniteedele paigaldatakse sillutiskivikate. Vanemuise teatri esise platsi ja Uueturu tn lõigu katendiks on ette nähtud klinker- ja  täringukivid. Lõiguti  rajatakse ühele poole teeserva parkimistaskud. Tänaval laiendatakse sademeveekanalisatsiooni ja rekonstrueeritakse tänavavalgustus.

Olulisel määral muutuvad Vanemuise tänava liikluskorralduspõhimõtted. Lõigus Vaksali tn – Pepleri tn säilib kahesuunaline liiklus, lõigu ulatuses on ette nähtud 1+1 sõidurada ning mõlemal pool teeservas jalgrattarajad. Pepleri tn ja Ülikooli tn vahelises lõigus on ette nähtud ühesuunaline liiklus Ülikooli tn suunas. Kogu Vanemuise tänaval kehtestatakse sõidukiiruseks 30 km/h. Pepleri ja Vanemuise tn ristmikule tuleb foor.

Milline saab täielikult uuenenud Vanemuise tänav olema 2020. aasta sügiseks, saab vaadata valminud animatsioonist (InfraBIM OÜ): https://youtu.be/w-N1_py-fB4

Rekonstrueerimistööd on kavandatud aastatele 2019–2020 ning on jagatud kahte etappi:

  • Esimesena (aastal 2019) rekonstrueeritakse Akadeemia ja Vaksali tänava vaheline lõik;
  • 2020. aastal uuendatakse Ülikooli ja Akadeemia tänava vaheline lõik ning Uueturu tänav.

Inseneriosa projekteerija: Tinter-Projekt OÜ
Maastikuarhitektuurse osa projekteerija: AB Artes Terrae OÜ
Ehitaja: Asfaldigrupp OÜ
Omanikujärelevalve: OÜ Lacados

Jooniseid

12.08.2019
Fotod: Infrabim OÜ

Viimati muudetud 07.12.2020