Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Võidutööd

Südalinna kultuurikeskuse arhitektuurivõistluse võidutööd

Arhitektuurivõistlusest

Tartu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas rahvusvahelise arhitektuurivõistluse südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida südalinna kultuurikeskuse hoone ja väliruumi rajamiseks parim arhitektuurilahendus, mis sobitub etteantud asukohta ja miljöösse ning loob terviku Emajõe-äärse linnaruumiga.

Arhitektuurivõistlusele esitati kokku 105 pakkumust 107 tööga. 28 võistlustööd oli Eestist ja 79 välisriikidest. Töid esitati 26 riigist.

Žürii koosseis: Tartu linnapea Urmas Klaas (žürii esimees), Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai, Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann, Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, arhitekt Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), arhitekt Veronika Valk-Siska (Eesti Arhitektide Liit), arhitekt Tõnu Laigu (QP Arhitektid, Eesti) ja maastikuarhitekt Martin Allik (MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).

Žürii protokoll
Kõik võistlustööd

Võistluse žürii
Võistluse žürii

I koht - Paabel

Võidutöö autorid

3+1 arhitektid: Lisette Eriste, Gert Guriev, Markus Kaasik, Helin Kuldkepp, Karl Erik Miller, Jana Pärn, Siim Tiisvelt ja Ilmar Valdur.
Kino maastikuarhitektid: Karin Bachmann, Kaisa Masso, Liis Pihl, Liina-Kai Raivet, Kristjan Talistu, Mirko Traks, Juhan Teppart.

Võistlustöö

Autorid: Linna kontekstis disainides käsitleme tervet linna kui ruumi, öeldes krundipiiridest sümboolselt lahti. Olles kõigi mõjurite keskpunktis, tuleb neid adresseerida vastavalt. Asetsedes vana ja uue linna vahel, leiame lahenduse kvartaalsuse taasloomises, defineerides sisemuse hoone südamena. Tagame kõigist külgedest ligipääsu ja aktiivse suhtluse ümbritseva keskkonnaga.

Žürii: „Paabel“ eristub teistest töödest selgelt oma terviklikult läbi mõeldud arhitektuurilahendusega. Töö suudab kõige paremini tabada võistluse eesmärke ning lahendada need elegantse arhitektuurikeele ja professionaalse tehnilise teostusega. Hoone sobitub väga hästi linnaruumi, siseruumi lahendus on efektne ja maitsekas ning väliruum on põhjalikult ja tasakaalustatult läbi töötatud, täites kõiki olulisi eesmärke nii elurikkuse kui ka linnaruumi praktilise kasutuse seisukohast. 

II koht - Tarte Tatin

Töö autorid

Kadarik Tüür arhitektid: Ott Kadarik, Kerttu Kõll, Kaarel Künnap, Aleksei Petrov, Mats Põllumaa, Mihkel Raev, Indrek Rünkla, Jaanika Sau, Marleen Stokkeby, Aleksandr Špakov, Mihkel Tüür, Maarja Tüür ja Eik Hermann.

Võistlustöö

Autorid: Lahenduses saavad kokku pargimaastik, kaetud väliala, avalik siseruum ja kultuuriteenuseid pakkuv keskuseruum. Meie pakutav lahendus toob varemed uuesti nähtavale, ennistades kohalikus ajalooteadvuses olevad kihistused. Jõe ääres taastatakse loomulik lauge kallas, jätkates senist trendi tuua Tartu elanikud jõele lähemale.

Žürii: ideekavand eristub teistest töödest oma selge ja läbitöötatud modulaarse arhitektuurse käekirja poolest. Hoone moodulitena rütmistamine loob mitmekesised fassaadid ja liigendab suurt hoonemahtu linnaruumis. Konsoolne hoonefront pargi poole mõjub atraktiivselt ja kutsuvalt, muutes suure hoonemahu inimmõõtmelisemaks ja -sõbralikumaks.

III koht - Roheline kultuurikeskus

Töö autorid

Atelier Lorentzen Langkilde (Taani): Kristian Langkilde, Kasper Lorentzen

Võistlustöö

Autorid: Hoone sirutub Küüni jalakäijate peatänavalt jõe suunas, ühendades visuaalselt jõepromenaadi peatänavaga. Kultuurikeskus läheb sujuvalt üle pargiks, kuna sellel on kergelt kumerad parki suubuvad atraktiivsed terrassid. Kumerused on diagonaalse pargitee suunas ning täiendavad vaateid ja sidusust jõemaastikuga. Park, jõgi ja keskus on omavahel seotud.

Žürii: Hoone selge paigutus kaubamaja poolsesse külge jätab vabaks suure avara pargiala, mis suurendab elurikkust ning loob väga tugeva ühenduse Barclay pargi ja jõeäärse roheala vahel.

Ergutuspreemia - Aed

Töö autorid

Arkkitehtitoimisto ALA (Soome): Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Woolston

Võistlustöö

Autorid: „Aed“ ei ole lihtsalt ainuüksi hoone, see on Tartu pargi ja jõepromenaadi lahutamatu osa. Üleminek siseruumide ja väliruumide vahel on sujuv ja pehme. Asukoha topograafia jätkub raamatukogu maastikuna hoone sees ja uue keskuse tegelikuks fassaadiks on olemasolevad pargipuud.

Žürii: Ideekavand “Aed” on professionaalne töö, mille kontseptsioon on väga selge ning linnaruumilised otsused hästi tajutavad. Projekti tugevus on interjöör, mis on väga elegantselt lahendatud.

Ergutuspreemia - Puidust siluett

Töö autorid

UNISM (Poola, Suurbritannia), Narrative Architects (Korea): Konrad Weka, Zusanna Antczak, Artur Zakrzewski, Piotr Zalewski, Michal Polak, Kim Sihong, Hwang Namin

Võistlustöö

Autorid: Tartu kultuurikeskusest saab rohkem kui lihtsalt hoone – see on nägemus säästliku ja innovaatilise keskuse loomisest, mis austab koha rikkalikku ajaloolist tausta. Olemasolev park on linnaruumi pusle oluline tükk.

Žürii: Arhitektuurne kontseptsioon on väga selge ning eristub teistest töödest oma tugeva katusemaastiku silueti ideega.

Ergutuspreemia - The Line and the Dot

Töö autorid

IMPLMNT architects (Leedu): Aurimas Syrusas, Greta Brimė, Aurelija Kniukštaitė, Kotryna Bajorinaitė, Jonė Virbickaitė, Eglė Gečaitė, Ieva Sirijatavičiūtė

Võistlustöö

Autorid: Projekti asukoht on väga vaheldusrikas. Krunti ümbritsevad nii erinevate ajastute hooned, avalik ruum kui ka looduskeskkond – Emajõgi. Hoone mahuga ei püüa me mitte saavutada kontrasti, vaid hoopis kooskõla linna lähima keskkonnaga. Hoone maht ei ole egotsentriline, see annab eelistuse avalikule ruumile.

Žürii: Hoone paigutus linnaruumis eristub kõikidest teistest kontseptsioonidest, luues tugeva frondi Küüni tänava äärde ning jättes tervikliku pargiala jõekalda suunas.

Viimati muudetud 12.11.2023