Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Võlanõustamine

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Võlanõustamine

Üldinfo

Võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamisega ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Ühtlasi on teenuse eesmärk vältida ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise abil uute võlgade tekkimist.

Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. 

 

Teenuse taotlemine

Teenust on õigus saada isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistris on Tartu linn ja kes on sattunud finantsmajanduslikult raskesse olukorda ning kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas iseseisvat toimetulekut raskendavad sotsiaalsed probleemid.

Teenust osutab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistuse võlanõustaja.

Teenus hõlmab isiku nõustamist ja abistamist:

  •  võlakohustuste kaardistamisel;
  • võlanõuete õiguspärasuse hindamisel;
  • majapidamiseelarvete koostamise juhendamisel;
  • säästliku majandamise korraldamisel;
  • täiendavate ressursside otsimisel võlgniku toimetuleku parandamiseks;
  • võla usaldajatega läbirääkimiste pidamisel. 

Teenuse saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna võlanõustaja vastuvõtule ja esitada teenuse saamiseks taotlus.  Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja esitada kõik teada olevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis tõendavad teenuse saamise vajadust. 
Võlanõustaja  hindab isiku vajadust teenuse järele ning  selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda ning teeb kaalutlusotsuse teenuse määramise kohta kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Teenusele saab registreeruda telefonil 736 1684 ja 512 8620
ning e-posti aadressil [email protected].

Vastuvõtuajad:
E 15–18
K 8–12
R 9–12
Anne 44 (ruum 1403), Tartu.

Õigusaktid

Lisateave

Kasulikku lugemist

Viimati muudetud 15.09.2021