Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan 2023 I poolaasta.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan 2023 II poolaasta.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 21.08.2023

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

esmaspäev

15.00 - revisjonikomisjoni koosolek

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

14.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid

Viimati muudetud 28.11.2023

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 26/26
Verni Loodmaa Reformierakond 26/25
Kristo Seli Reformierakond 26/20
Indrek Katušin Reformierakond 26/15
Reno Laidre Reformierakond 26/26
Helmer Jõgi Reformerakond 26/23
Olev Kork
(alates 14.09.23)
Reformierakond 2/2
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/25
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 16/15
Allan Unt Isamaa 26/24
Jaak Laineste Eesti 200 26/26
Vahur Kollom
(alates 12.10.23)
Eesti 200 1/1
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 26/25
Silver Kuusik
(alates 23.04.23)
EKRE 6/6
Aivar Sööt EKRE 26/23
Kalver Künnapuu
(alates 08.06.2023)
EKRE 4/3
Andro Roos
(alates 12.10.23)
Keskerakond 1/1

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Krõõt Kiviste
(alates 14.09.23)
Reformierakond 2/2
Ene Ergma Reformierakond 26/25
Margit Sutrop Reformierakond 26/22
Mari Roostik Reformierakond 26/25
Jüri Sasi Reformierakond 26/22
Mia Faster
(alates 14.09.23)
Reformierakond 2/2
Andrus Punt
(alates 08.12.22)
Reformierakond 10/9
Piret Uluots
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Lembit Kalev Isamaa 26/26
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 13/13
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 26/26
Kadri Kutsar
(alates 12.10.23)
Eesti 200 1/1
Katrin Kiisler
(alates 08.12.2022)
Eesti 200 10/7
Merle Kivest
(alates 20.04.23)
EKRE 6/6
Eino Erkki Johannes Rantanen
(alates 13.10.22)
EKRE 12/11
Jelena Frunze   26/24
Irina Panova
(alates 08.12.22)
Keskerakond 10/10

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 23/21
Tamara Hristoforova Reformierakond 23/20
Argo Normak Reformierakond 23/17
Krõõt Kiviste Reformierakond 23/22
Ragnar Kekkonen Reformierakond 23/10
Auli Solo Reformierakond 23/22
Armen Šahbazjan
(alates 08.12.22)
Reformierakond 11/11
Ants Johanson
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/9
Jaanus Kriisk
(alates 09.02.23)
Isamaa 8/7
Piret Tarto Isamaa 23/22
Mart Kivastik Eesti 200 23/18
Tuule Tamme
(alates 12.10.23)
Eesti 200 1/1
Gea Kangilaski
(alates 19.01.23)
Eesti 200 9/9
Malle Pärn EKRE 23/23
Indrek Hirv EKRE 23/21
Loone Ots
(alates 09.11.23)
EKRE 0/0
Nikolai Põdramägi Keskerakond 23/23

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 25/24
Toomas Kapp Reformierakond 25/25
Laura Danilas Reformierakond 25/25
Veljo Ipits Reformierakond 25/20
Martin Bek Reformierakond 25/22
Marti Viilu Reformierakond 25/23
Argo Normak
(alates 08.12.22)
Reformierakond 11/10
Anders Urbel
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/11
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 17/11
Friedrich Kaasik Isamaa 25/23
Karl Aaron Adson Eesti 200 25/24
Pärtel Piirimäe Eesti 200 25/24
Wout Verlinden Eesti 200 25/25
Indrek Kalda EKRE 25/23
Raul Kivi EKRE 25/19
Aivar Sööt
(alates 20.04.23)
EKRE 6/5
Ismail Mirzojev Keskerakond 25/24

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 25/24
Andrus Punt Reformierakond 25/24
Alipi Borin Reformierakond 25/25
Indrek Katušin
(alates 14.09.23)
Reformierakond 2/2
Laura Danilas Reformierakond 25/24
Armen Šahbazjan Reformierakond 25/25
Marti Viilu
(alates 08.12.22)
Reformierakond 12/11
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/25
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 18/12
Mati Malm Isamaa 25/21
Gea Kangilaski
(alates 20.04.23)
Eesti 200 6/5
Jaak Laineste
(alates 20.04.23)
Eesti 200 6/4
Irja Alakivi Eesti 200 25/24
Loone Ots EKRE 25/23
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 14/10
Sigrid Ruul
(alates 08.12.22)
EKRE 12/11
Kirill Avdejev
(alates 12.10.23)
Keskerakond 1/0

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 25/25
Indrek Katušin Reformierakond 25/21
Reno Laidre Reformierakond 25/25
Jüri Sasi Reformierakond 25/24
Väino Kull Reformierakond 25/25
Margus Hanson Reformierakond 25/23
Monica Rand
(alates 08.12.22)
Reformierakond 12/10
Toomas Jürgenstein
(alates 20.04.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/7
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 15/15
Argo Annuk Isamaa 25/25
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 25/24
Hannes Klaas Eesti 200 25/21
Vahur Kollom
(alates 08.12.22)
Eesti 200 12/12
Imre Vähi EKRE 25/24
Gert Goršanov EKRE 25/25
Silver Kuusik
(alates 08.12.22)
EKRE 12/12
Jaan Toots Keskerakond 25/24

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 24/19
Helmer Jõgi Reformierakond 24/24
Reno Laidre Reformierakond 24/23
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 24/23
Tamara Hristoforova Reformierakond 24/23
Kadri Leetmaa
(alates 19.01.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/4
Kaspar Kokk Isamaa 24/15
Pärtel Piirimäe
(alates 20.04.23)
Eesti 200 7/7
Anneli Kannus Eesti 200 24/22
Silver Kuusik EKRE 24/24
Merle Kivest
(alates 09.11.23)
EKRE 1/1
Artjom Suvorov
(19.11.21-
31.12.22;
20.04.23-...)
Keskerakond 20/17

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 22/22
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 22/22
Armen Šahbazjan Reformierakond 22/21
Harri Jallajas Reformierakond 22/21
Karoliina Lorenz Reformierakond 22/18
Triin Anette Kaasik Reformierakond 22/13
Auli Solo
(alates 08.12.22)
Reformierakond 11/9
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 22/20
Mihhail Lotman Isamaa 22/0
Marit Sepma Isamaa 22/21
Anneli Kannus Eesti 200 22/16
Pille Tsopp-Pagan
(alates 08.12.22)
Eesti 200 12/6
Jürgen Rünk Eesti 200 22/19
Merle Kivest EKRE 22/22
Hannes Tamm EKRE 22/20
Triin Elmaste
(alates 08.12.22)
EKRE 11/11
Vladimir Šokman Keskerakond 22/22

Viimati muudetud 28.11.2023