Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-4°
-4°

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtlus, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
 

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Viimati muudetud 29.11.2021

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

reede

08.30 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Revisjonikomisjoni aeg täpsustub

Koosolekute protokollid

Foto: Lauri Kulpsoo
Foto: Lauri Kulpsoo

Viimati muudetud 01.12.2021

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 1/1
Verni Loodmaa Reformierakond 1/1
Kristo Seli Reformierakond 1/1
Indrek Katušin Reformierakond 1/1
Reno Laidre Reformierakond 1/1
Helmer Jõgi Reformerakond 1/1
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1/1
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1/1
Lembit Kalev Isamaa 1/1
Allan Unt Isamaa 1/1
Jaak Laineste Eesti 200 1/1
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 1/1
Merike Lumi EKRE 1/1
Aivar Sööt EKRE 1/1
Markus Meier Keskerakond 1/1
     

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond  
Ene Ergma Reformierakond  
Margit Sutrop Reformierakond  
Mari Roostik Reformierakond  
Jüri Sasi Reformierakond  
Simo Breede Reformierakond  
Grete Maria Neppo Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Lembit Kalev Isamaa  
Tõnis Lukas Isamaa  
Kristiina Tõnnisson Eesti 200  
Merili Kärner Eesti 200  
Jaak Valge EKRE  
Heiki Palm EKRE  
Jelena Frunze Keskerakond  

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond  
Tamara Hristoforova Reformierakond  
Argo Normak Reformierakond  
Krõõt Kiviste Reformierakond  
Ragnar Kekkonen Reformierakond  
Auli Solo Reformierakond  
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Mihhail Lotman Isamaa  
Piret Tarto Isamaa  
Mart Kivastik Eesti 200  
Risto Lehiste Eesti 200  
Malle Pärn EKRE  
Indrek Hirv EKRE  
Nikolai Põdramägi Keskerakond  

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond  
Toomas Kapp Reformierakond  
Laura Danilas Reformierakond  
Veljo Ipits Reformierakond  
Martin Bek Reformierakond  
Marti Viilu Reformierakond  
Karl Aaron Adson Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Eveliis Padar Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Priit Jagomägi Isamaa  
Friedrich Kaasik Isamaa  
Pärtel Piirimäe Eesti 200  
Wout Verlinden Eesti 200  
Indrek Kalda EKRE  
Raul Kivi EKRE  
Ismail Mirzojev Keskerakond  

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond  
Andrus Punt Reformierakond  
Alipi Borin Reformierakond  
Martin Ottas Reformierakond  
Laura Danilas Reformierakond  
Armen Šahbazjan Reformierakond  
Kristel Birgit Pottsepp Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Priit Jagomägi Isamaa  
Mati Malm Isamaa  
Tanel Tein Eesti 200  
Irja Alakivi Eesti 200  
Loone Ots EKRE  
Eino Erkki Johannes Rantanen EKRE  
Olev Raju Keskerakond  

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond  
Indrek Katušin Reformierakond  
Reno Laidre Reformierakond  
Jüri Sasi Reformierakond  
Väino Kull Reformierakond  
Margus Hanson Reformierakond  
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Aleks Desjatnikov Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Kaspar Kokk Isamaa  
Argo Annuk Isamaa  
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200  
Hannes Klaas Eesti 200  
Imre Vähi EKRE  
Gert Goršanov EKRE  
Jaan Toots Keskerakond  

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond  
Helmer Jõgi Reformierakond  
Reno Laidre Reformierakond  
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond  
Tamara Hristoforova Reformierakond  
Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Kaspar Kokk Isamaa  
Kristina Kallas Eesti 200  
Anneli Kannus Eesti 200  
Silver Kuusik EKRE  
Loone Ots EKRE  
Artjom Suvorov Keskerakond  

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond  
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond  
Armen Šahbazjan Reformierakond  
Harri Jallajas Reformierakond  
Karoliina Lorenz Reformierakond  
Triin Anette Kaasik Reformierakond  
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Piia Jürgenson Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
Mihhail Lotman Isamaa  
Marit Sepma Isamaa  
Anneli Kannus Eesti 200  
Jürgen Rünk Eesti 200  
Merle Kivest EKRE  
Hannes Tamm EKRE  
Vladimir Šokman Keskerakond  

Viimati muudetud 30.11.2021