Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 29.08.2022

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - revisjonikomisjon*
15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

*tavaliselt kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid


Koosolekud 2022. aastal

11.-14. jaanuar
8.-11. veebruar
8.-11. märts
12.-14. aprill
10.-13. mai
31. mai - 3. juuni
14.-17. juuni
6.-9. september
4.-7. oktoober
1.-4. november
29. november - 2. detsember
13.-16. detsember

revisjonikomisjoni Koosolekud

6. jaanuar
3. veebruar
3. märts
7. aprill
5. mai
26. mai
16. juuni
2. september
29. september
27. oktoober
24. november
15. detsember

Viimati muudetud 26.09.2022

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 10/10
Verni Loodmaa Reformierakond 10/10
Kristo Seli Reformierakond 10/8
Indrek Katušin Reformierakond 10/4
Reno Laidre Reformierakond 10/10
Helmer Jõgi Reformerakond 10/9
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 0/0
Allan Unt Isamaa 10/9
Jaak Laineste Eesti 200 10/10
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 10/10
Merike Lumi EKRE 10/10
Aivar Sööt EKRE 10/9
Kirill Avdejev
(alates 30.06.22)
Keskerakond 10/10

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond 13/12
Ene Ergma Reformierakond 13/12
Margit Sutrop Reformierakond 13/12
Mari Roostik Reformierakond 13/13
Jüri Sasi Reformierakond 13/11
Simo Breede Reformierakond 13/13
Asko Tamme
(alates 15.09.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Lembit Kalev Isamaa 13/13
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 0/0
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 13/13
Merili Kärner Eesti 200 13/12
Jaak Valge EKRE 13/12
Heiki Palm EKRE 13/12
Jelena Frunze Keskerakond 13/13

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 9/8
Tamara Hristoforova Reformierakond 9/9
Argo Normak Reformierakond 9/6
Krõõt Kiviste Reformierakond 9/8
Ragnar Kekkonen Reformierakond 9/5
Auli Solo Reformierakond 9/9
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Karl Aaron Adson
(20.01.22-19.05.22;
15.09.22-...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/2
Mihhail Lotman Isamaa 9/1
Piret Tarto Isamaa 9/8
Mart Kivastik Eesti 200 9/8
Risto Lehiste Eesti 200 9/9
Malle Pärn EKRE 9/9
Indrek Hirv EKRE 9/9
Nikolai Põdramägi Keskerakond 9/9

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 11/11
Toomas Kapp Reformierakond 11/11
Laura Danilas Reformierakond 11/11
Veljo Ipits Reformierakond 11/9
Martin Bek Reformierakond 11/10
Marti Viilu Reformierakond 11/10
Karl Aaron Adson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/11
Eveliis Padar Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/10
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 3/2
Friedrich Kaasik Isamaa 11/10
Pärtel Piirimäe Eesti 200 11/10
Wout Verlinden Eesti 200 11/11
Indrek Kalda EKRE 11/10
Raul Kivi EKRE 11/9
Ismail Mirzojev Keskerakond 11/10

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 10/10
Andrus Punt Reformierakond 10/10
Alipi Borin Reformierakond 10/10
Martin Ottas Reformierakond 10/10
Laura Danilas Reformierakond 10/10
Armen Šahbazjan Reformierakond 10/10
Kristel Birgit Pottsepp Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/8
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 3/3
Mati Malm Isamaa 10/8
Tanel Tein Eesti 200 10/7
Irja Alakivi Eesti 200 10/10
Loone Ots EKRE 10/8
Eino Erkki Johannes Rantanen EKRE 10/8
Olev Raju Keskerakond 10/9

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 10/10
Indrek Katušin Reformierakond 10/9
Reno Laidre Reformierakond 10/10
Jüri Sasi Reformierakond 10/10
Väino Kull Reformierakond 10/10
Margus Hanson Reformierakond 10/9
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/8
Aleks Desjatnikov Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/8
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 0/0
Argo Annuk Isamaa 10/10
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 10/9
Hannes Klaas Eesti 200 10/8
Imre Vähi EKRE 10/10
Gert Goršanov EKRE 10/10
Jaan Toots Keskerakond 10/10

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 10/10
Helmer Jõgi Reformierakond 10/10
Reno Laidre Reformierakond 10/10
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 10/10
Tamara Hristoforova Reformierakond 10/10
Eveliis Padar
(20.01.22-13.05.22;
15.09.22-...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Kaspar Kokk Isamaa 10/6
Kristina Kallas Eesti 200 10/9
Anneli Kannus Eesti 200 10/10
Silver Kuusik EKRE 10/10
Loone Ots EKRE 10/10
Artjom Suvorov Keskerakond 10/9

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 8/8
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Armen Šahbazjan Reformierakond 8/8
Harri Jallajas Reformierakond 8/8
Karoliina Lorenz Reformierakond 8/6
Triin Anette Kaasik Reformierakond 8/5
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8/7
Piia Jürgenson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8/8
Mihhail Lotman Isamaa 8/0
Marit Sepma Isamaa 8/8
Anneli Kannus Eesti 200 8/6
Jürgen Rünk Eesti 200 8/8
Merle Kivest EKRE 8/8
Hannes Tamm EKRE 8/7
Vladimir Šokman Keskerakond 8/8

Viimati muudetud 30.09.2022