Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 29.08.2022

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - revisjonikomisjon*
15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

*tavaliselt kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid

Viimati muudetud 28.11.2022

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 14/14
Verni Loodmaa Reformierakond 14/14
Kristo Seli Reformierakond 14/12
Indrek Katušin Reformierakond 14/7
Reno Laidre Reformierakond 14/14
Helmer Jõgi Reformerakond 14/13
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14/13
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14/14
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 4/3
Allan Unt Isamaa 14/12
Jaak Laineste Eesti 200 14/14
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 14/14
Merike Lumi EKRE 14/14
Aivar Sööt EKRE 14/13
Kirill Avdejev
(alates 30.06.22)
Keskerakond 14/13

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond 16/15
Ene Ergma Reformierakond 16/15
Margit Sutrop Reformierakond 16/15
Mari Roostik Reformierakond 16/16
Jüri Sasi Reformierakond 16/14
Simo Breede Reformierakond 16/16
Asko Tamme
(alates 15.09.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/1
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/15
Lembit Kalev Isamaa 16/16
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 3/3
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 16/16
Merili Kärner Eesti 200 16/15
Jaak Valge EKRE 16/15
Eino Erkki Johannes Rantanen
(alates 13.10.22)
EKRE 2/2
Jelena Frunze Keskerakond 16/15

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 12/11
Tamara Hristoforova Reformierakond 12/12
Argo Normak Reformierakond 12/9
Krõõt Kiviste Reformierakond 12/11
Ragnar Kekkonen Reformierakond 12/5
Auli Solo Reformierakond 12/12
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12/12
Karl Aaron Adson
(20.01.22-19.05.22;
15.09.22-...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/4
Mihhail Lotman Isamaa 12/1
Piret Tarto Isamaa 12/11
Mart Kivastik Eesti 200 12/10
Risto Lehiste Eesti 200 12/12
Malle Pärn EKRE 12/12
Indrek Hirv EKRE 12/12
Nikolai Põdramägi Keskerakond 12/12

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 14/14
Toomas Kapp Reformierakond 14/14
Laura Danilas Reformierakond 14/14
Veljo Ipits Reformierakond 14/12
Martin Bek Reformierakond 14/13
Marti Viilu Reformierakond 14/13
Karl Aaron Adson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14/14
Eveliis Padar Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14/13
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 6/3
Friedrich Kaasik Isamaa 14/12
Pärtel Piirimäe Eesti 200 14/13
Wout Verlinden Eesti 200 14/14
Indrek Kalda EKRE 14/13
Raul Kivi EKRE 14/12
Ismail Mirzojev Keskerakond 14/13

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 13/13
Andrus Punt Reformierakond 13/12
Alipi Borin Reformierakond 13/13
Martin Ottas Reformierakond 13/13
Laura Danilas Reformierakond 13/13
Armen Šahbazjan Reformierakond 13/13
Kristel Birgit Pottsepp Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/9
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 6/4
Mati Malm Isamaa 13/11
Tanel Tein Eesti 200 13/9
Irja Alakivi Eesti 200 13/13
Loone Ots EKRE 13/11
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 2/2
Olev Raju Keskerakond 13/11

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 13/13
Indrek Katušin Reformierakond 13/12
Reno Laidre Reformierakond 13/13
Jüri Sasi Reformierakond 13/13
Väino Kull Reformierakond 13/13
Margus Hanson Reformierakond 13/12
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/10
Aleks Desjatnikov Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/11
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 3/3
Argo Annuk Isamaa 13/13
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 13/12
Hannes Klaas Eesti 200 13/11
Imre Vähi EKRE 13/13
Gert Goršanov EKRE 13/13
Jaan Toots Keskerakond 13/13

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 12/12
Helmer Jõgi Reformierakond 12/12
Reno Laidre Reformierakond 12/12
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 12/12
Tamara Hristoforova Reformierakond 12/12
Eveliis Padar
(20.01.22-13.05.22;
15.09.22-...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/6
Kaspar Kokk Isamaa 12/6
Kristina Kallas Eesti 200 12/11
Anneli Kannus Eesti 200 12/12
Silver Kuusik EKRE 12/12
Loone Ots EKRE 12/12
Artjom Suvorov Keskerakond 12/11

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 11/11
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 11/11
Armen Šahbazjan Reformierakond 11/11
Harri Jallajas Reformierakond 11/11
Karoliina Lorenz Reformierakond 11/9
Triin Anette Kaasik Reformierakond 11/7
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/10
Piia Jürgenson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/11
Mihhail Lotman Isamaa 11/0
Marit Sepma Isamaa 11/11
Anneli Kannus Eesti 200 11/9
Jürgen Rünk Eesti 200 11/10
Merle Kivest EKRE 11/11
Hannes Tamm EKRE 11/10
Vladimir Šokman Keskerakond 11/11

Viimati muudetud 02.12.2022