Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Kadri Leetmaa (SDE), aseesimees Gea Kangilaski (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Kadri Leetmaa
Kadri Leetmaa

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Marti Viilu (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Marti Viilu
Marti Viilu

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2024.aasta I poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaasta 2024.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 12.06.2024

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

esmaspäev

15.00 - revisjonikomisjoni koosolek

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

14.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 

Koosolekud 2024. aastal

15.-19. jaanuar
5.-9. veebruar
11.-15. märts
8.-12. aprill
6.-10. mai
27.-31. mai
10.-14. juuni
2.-6. september
30. september - 4. oktoober
28. oktoober - 1, november
25.-29. november
9.-13. detsember

Koosolekute protokollid


 

 

Viimati muudetud 10.06.2024

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 35/35
Verni Loodmaa Reformierakond 35/33
Indrek Katušin Reformierakond 35/24
Reno Laidre Reformierakond 35/34
Helmer Jõgi Reformierakond 34/31
Olev Kork
(alates 14.09.23)
Reformierakond 11/11
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 35/34
Mart Hiob
(19.11.21-
08.12.22;
06.06.24-
...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/15
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 25/23
Allan Unt Isamaa 35/32
Jaak Laineste Eesti 200 35/35
Vahur Kollom
(alates 12.10.23)
Eesti 200 10/10
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 35/34
Kalju Tamme
(alates 25.01.24)
EKRE 6/3
Aivar Sööt EKRE 35/31
Kalver Künnapuu
(alates 08.06.2023)
EKRE 13/12
Andro Roos
(alates 12.10.23)
Keskerakond 10/10

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Krõõt Kiviste
(alates 14.09.23)
Reformierakond 10/10
Ene Ergma Reformierakond 34/33
Margit Sutrop Reformierakond 34/29
Mari Roostik Reformierakond 34/33
Jüri Sasi Reformierakond 34/30
Andrus Punt
(alates 08.12.22)
Reformierakond 18/17
Piret Uluots
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Jelena Frunze Sotsiaaldemokraatlik Erakond 34/32
Lembit Kalev Isamaa 34/34
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 21/21
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 34/34
Kadri Kutsar
(alates 12.10.23)
Eesti 200 9/8
Raido Uudel
(alates 21.03.24)
Eesti 200 4/3
Merle Kivest
(alates 20.04.23)
EKRE 14/14
Silver Kuusik
(alates 25.01.24)
EKRE 5/5
Ronald Judin
(alates 25.01.24)
EKRE 5/5
Irina Panova
(alates 08.12.22)
Keskerakond 18/18

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Marti Viilu
(alates 25.01.24)
Reformierakond 6/6
Tamara Hristoforova Reformierakond 31/28
Krõõt Kiviste Reformierakond 31/29
Argo Normak Reformierakond 31/22
Auli Solo Reformierakond 31/29
Armen Šahbazjan
(alates 08.12.22)
Reformierakond 19/19
Ants Johanson
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/16
Toomas Jürgenstein
(alates 25.01.24)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Jaanus Kriisk
(alates 09.02.23)
Isamaa 16/15
Piret Tarto Isamaa 31/30
Mart Kivastik Eesti 200 31/26
Tuule Tamme
(alates 12.10.23)
Eesti 200 9/9
Gea Kangilaski
(alates 19.01.23)
Eesti 200 17/15
Malle Pärn EKRE 31/31
Indrek Hirv EKRE 31/27
Loone Ots
(alates 09.11.23)
EKRE 8/6
Nikolai Põdramägi Keskerakond 31/31

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 34/33
Toomas Kapp Reformierakond 34/34
Laura Danilas Reformierakond 34/33
Veljo Ipits Reformierakond 34/25
Martin Bek Reformierakond 34/30
Argo Normak
(alates 08.12.22)
Reformierakond 20/18
Anders Urbel
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/21
Mart Hiob
(alates 25.01.24)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Priit Humal
(alates 25.01.24)
Isamaa 6/6
Friedrich Kaasik Isamaa 34/32
Karl Aaron Adson Eesti 200 34/31
Pärtel Piirimäe Eesti 200 34/33
Wout Verlinden Eesti 200 34/31
Indrek Kalda EKRE 34/29
Raul Kivi EKRE 34/26
Aivar Sööt
(alates 20.04.23)
EKRE 15/13
Ismail Mirzojev Keskerakond 34/33

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 34/33
Andrus Punt Reformierakond 34/32
Alipi Borin Reformierakond 34/34
Harri Jallajas
(alates 25.01.24)
Reformierakond 6/6
Armen Šahbazjan Reformierakond 34/34
Marti Viilu
(alates 08.12.22)
Reformierakond 21/19
Helmer Jõgi
(alates 06.06.24)
Reformierakond 1/1
Kadri Leetmaa
(alates 06.06.24)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1/1
Elsa Leiten
(alates 25.01.24)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/5
Loone Ots Isamaa 34/30
Mati Malm Isamaa 34/27
Gea Kangilaski
(alates 20.04.23)
Eesti 200 15/12
Jaak Laineste
(alates 20.04.23)
Eesti 200 15/13
Irja Alakivi Eesti 200 34/33
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 23/18
Merle Kivest
(alates 06.06.24)
EKRE 1/1
Lauri Land
(alates 18.04.24)
Keskerakond 3/3

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 35/35
Indrek Katušin Reformierakond 35/31
Reno Laidre Reformierakond 35/35
Jüri Sasi Reformierakond 35/34
Väino Kull Reformierakond 35/35
Margus Hanson Reformierakond 35/33
Toomas Jürgenstein
(alates 20.04.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/17
Mario Raitar
(alates 25.01.24)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 25/25
Argo Annuk Isamaa 35/34
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 35/33
Hannes Klaas Eesti 200 35/30
Vahur Kollom
(alates 08.12.22)
Eesti 200 22/22
Imre Vähi EKRE 35/34
Gert Goršanov EKRE 35/34
Silver Kuusik
(alates 08.12.22)
EKRE 22/22
Jaan Toots Keskerakond 35/30

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 32/23
Helmer Jõgi Reformierakond 32/32
  Reformierakond  
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 32/31
Tamara Hristoforova Reformierakond 32/30
Kadri Leetmaa
(alates 19.01.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/11
Kaspar Kokk Isamaa 32/22
Pärtel Piirimäe
(alates 20.04.23)
Eesti 200 15/15
Anneli Kannus Eesti 200 32/29
Silver Kuusik EKRE 32/32
Merle Kivest
(alates 09.11.23)
EKRE 9/9
Nikolai Põdramägi
(alates 06.06.24)
Keskerakond 1/1

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 31/30
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 31/31
Harri Jallajas Reformierakond 31/28
Monica Rand
(alates 25.01.24)
Reformierakond 6/6
Triin Anette Kaasik Reformierakond 31/18
Auli Solo
(alates 08.12.22)
Reformierakond 20/16
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 31/27
Piia Jürgenson
(19.11.21-08.12.22;
25.01.24-...)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/17
Mihhail Lotman Isamaa 31/0
Marit Sepma Isamaa 31/30
Anneli Kannus Eesti 200 31/22
Pille Tsopp-Pagan
(alates 08.12.22)
Eesti 200 20/13
Tarmo Parts
(alates 21.03.24)
Eesti 200 4/4
Merle Kivest EKRE 31/31
Hannes Tamm EKRE 31/22
Triin Elmaste
(alates 08.12.22)
EKRE 20/20
Vladimir Šokman Keskerakond 31/31

Viimati muudetud 17.06.2024