Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.


Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja (komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees).

Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Tartu Linnavolikogu IX koosseisus tegutseb kümme komisjoni.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse ja linnaarengu küsimused.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: hariduse, laste- ja noorsootöö küsimused.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimede küsimused.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Linnavarakomisjon

Tegevusvaldkond: linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused.
Esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, turismi infrastruktuuri ja ettevõtluse küsimused.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtluse ja maksude küsimused.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Tamara Hristoforova (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Komisjoni tööplaan.pdf
Sekretär: Ülle Saar

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused.
Esimees Vladimir Šokman (Keskerakond), aseesimees Eva Loskit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

ajutine põhimääruskomisjon

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne on 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu.
Esimees Aadu Must (Keskerakond), aseesimees oli Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni tegevus peatatud 26. aprillil 2018.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon

Komisjon moodustati 15. aprillil 2018 ning selle ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides.
Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning komisjoni tegevus lõpetati 6. detsembril 2018.
 

Viimati muudetud 23.01.2020

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjon
15.00 - hariduskomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

13.30 - revisjonikomisjon
15.00 - kultuurikomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - linnavarakomisjon

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 

Koosolekute protokollid

 
Koosolekud 2019. aastal

15.-18. jaanuar 
12.-15. veebruar
12.-15. märts
2.-5. aprill (eestseisus 12. aprillil)
7.-10. mai
4.-7. juuni
18.-21. juuni
3.-6. september
1.-4. oktoober
29. oktoober - 1. november
26.-29. november
10.-13. detsember

Koosolekud 2020. aastal

14. -17. jaanuar
11.-14.  veebruar
10.-13.  märts
14.-17.  aprill
12.-15. mai
2.-5. juuni
16.-19. juuni
1.-4. september
29. september - 2. oktoober
27.-30. oktoober
24.-27. november
8.-11. detsember

Viimati muudetud 13.01.2020

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 28/27
Verni Loodmaa Reformierakond 28/27
Kristo Seli Reformierakond 28/23
Indrek Katušin Reformierakond 28/20
Rauno Kiisk Reformierakond 28/19
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 3/2
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 28/16
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 28/27
Marina Riisalu Keskerakond 28/26
Triin Lukk Keskerakond 28/25
Jaan Willem Sibul
(alates 07.11.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3/3
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 28/24
Argo Annuk Erakond Isamaa 28/27
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 28/24
Tanel Tein
(algusest kuni 06.12.2018;
12.09.2019 kuni ...)
Valimisliit Tartu Eest 19/13

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 26/23
Laura Danilas Reformierakond 26/25
Andrus Punt Reformierakond 26/26
Jüri Sasi Reformierakond 26/25
Tamara Hristoforova Reformierakond 26/25
Triin Anette Kaasik
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 14/13
Toomas Jürgenstein
(alates 21.03.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/20
Inna Usmanova Keskerakond 26/26
Jelena Frunze Keskerakond 26/24
Tiiu Laan Erakond Isamaa 26/24
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 7/4
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/23
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 7/7
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 26/26

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 26/24
Kristjan Tiirik Reformierakond 26/25
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 2/2
Krõõt Kiviste Reformierakond 26/18
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 26/7
Auli Solo
(alates 12.09.2019)
Reformierakond 4/4
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/23
Ants Johanson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/23
Nikolai Põdramägi Keskerakond 26/26
Viktoria Neborjakina Keskerakond 26/22
Merike Kaunissaare Erakond Isamaa 26/19
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/18
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/18
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 26/15
Teele Arak Valimisliit Tartu Eest 26/16

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 33/31
Toomas Kapp Reformierakond 33/33
Laura Danilas Reformierakond 33/32
Nikolai Männik Reformierakond 33/29
Martin Bek Reformierakond 33/14
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 18/17
Heiki Järveveer
(alates 10.10.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4/4
Asko Tamme
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/19
Jelena Frunze Keskerakond 33/30
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 28/26
Peeter Laurson Erakond Isamaa 33/28
Jaan Willem Sibul
(alates 10.10.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4/4
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 33/32
Arvo Lehemets Valimisliit Tartu Heaks 33/29
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 33/31

 

Linnavarakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Harri Jallajas Reformierakond 20/20
Andrus Punt Reformierakond 20/20
Alipi Borin
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 2/2
Kristjan Tiirik Reformierakond 20/20
Alo Pettai Reformierakond 20/19
Helmer Jõgi Reformierakond 20/16
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 20/19
Arno Arukask Sotsiaaldemokraatlik Erakond 20/20
Rein Kokk Keskerakond 20/20
Olev Raju Keskerakond 20/17
Uno Pauts Erakond Isamaa 20/19
Mareh Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 20/20
Indrek Kalda
(alates 17.04.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 6/4
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 4/4
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 20/14

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 26/26
Indrek Katušin Reformierakond 26/23
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 15/13
Tiia Teppan
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 3/3
Väino Kull Reformierakond 26/26
Margus Hanson Reformierakond 26/26
Aleks Desjatnikov
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Pille Rives
(alates 05.12.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 26/24
Galina Tubin Keskerakond 26/24
Argo Annuk
(alates 07.11.19)
Erakond Isamaa 3/3
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/22
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 19/13
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 26/23
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 26/21

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 15/13
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 21/21
Tamara Hristoforova Reformierakond 27/25
Andrus Punt Reformierakond 27/20
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 27/26
Anneli Kannus
(alates 16.04.2019)
Isamaa 8/6
Irina Panova Keskerakond 27/26
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 27/26
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 6/6

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 25/20
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 25/25
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 8/8
Harri Jallajas Reformierakond 25/23
Oleg Nesterenko Reformierakond 25/24
Jaanika Aasav Reformierakond 25/24
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/19
Gaabriel Tavits Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/13
Nadežda Aleksandrova Keskerakond 25/21
Vladimir Šokman Keskerakond 25/25
Aldo Kals Erakond Isamaa 25/23
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 25/25
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 19/16
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 25/17
Ave-Gail Kaskla Valimisliit Tartu Eest 25/22

 

Puidurafineerimistehase teemakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 2/2
Andrus Punt Reformierakond 2/1
Laura Danilas Reformierakond 2/1
Ene Ergma Reformierakond 2/1
Tamara Hristoforova Reformierakond 2/2
Gea Kangilaski
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 2/2
Peeter Laurson Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/2
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 2/0

 

Ajutine põhimääruskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Hannes Klaas Reformierakond 8/6
Veljo Ipits Reformierakond 8/4
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Ene Ergma Reformierakond 8/7
Lemmit Kaplinski
(alates 15.02.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Aadu Must Keskerakond 8/8
Jaak Nigul Erakond Isamaa 8/1
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8/6
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 8/7
Jüri Mölder Tartu linnasekretär 8/8
Anneli Apuhtin Linnakantselei õigusteenistuse juhataja 8/8
Ülle Saar Linnavolikogu kantselei juhataja 8/8

Viimati muudetud 17.01.2020