Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.


Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja (komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees).

Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Tartu Linnavolikogu IX koosseisus tegutseb kümme komisjoni.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse ja linnaarengu küsimused.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: hariduse, laste- ja noorsootöö küsimused.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimede küsimused.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Linnavarakomisjon

Tegevusvaldkond: linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused.
Esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimees Kaja Tarto (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, turismi infrastruktuuri ja ettevõtluse küsimused.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtluse ja maksude küsimused.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Tamara Hristoforova (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Komisjoni tööplaan_2019.pdf
Sekretär: Ülle Saar

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused.
Esimees Vladimir Šokman (Keskerakond), aseesimees Eva Loskit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

ajutine põhimääruskomisjon

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne on 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu.
Esimees Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni tegevus peatatud 26. aprillil 2018.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon

Komisjon moodustati 15. aprillil 2018 ning selle ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides.
Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning komisjoni tegevus lõpetati 6. detsembril 2018.
 

Viimati muudetud 22.03.2019

Koosolekute ajad ja päevakorrad


Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjon
15.00 - hariduskomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

13.30 - revisjonikomisjon
15.00 - kultuurikomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - linnavarakomisjon

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Viimati muudetud 11.03.2019

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 19/18
Verni Loodmaa Reformierakond 19/18
Kristo Seli Reformierakond 19/14
Indrek Katušin Reformierakond 19/13
Rauno Kiisk Reformierakond 19/12
Ragnar Kekkonen Reformierakond 19/10
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/12
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/18
Marina Riisalu Keskerakond 19/17
Triin Lukk Keskerakond 19/16
Indrek Hirv
(26.04.2018 - 06.12.2018;
21.03.2019 - ...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 7/6
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 19/18
Argo Annuk Erakond Isamaa 19/18
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 19/18
Vahur Kalmre
(alates 06.12.2018)
Valimisliit Tartu Eest 5/5

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 17/16
Laura Danilas Reformierakond 17/17
Andrus Punt Reformierakond 17/17
Jüri Sasi Reformierakond 17/16
Tamara Hristoforova Reformierakond 17/16
Triin Anette Kaasik
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 5/5
Toomas Jürgenstein
(alates 21.03.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/12
Inna Usmanova Keskerakond 17/17
Jelena Frunze Keskerakond 17/15
Tiiu Laan Erakond Isamaa 17/15
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/17
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/16
Kristi Aria Valimisliit Tartu Heaks 17/17
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 17/17

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 17/15
Kristjan Tiirik Reformierakond 17/16
Ragnar Kekkonen Reformierakond 17/12
Krõõt Kiviste Reformierakond 17/12
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 17/5
Martin Parmas Reformierakond 17/6
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/15
Ants Johanson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/17
Nikolai Põdramägi Keskerakond 17/17
Viktoria Neborjakina Keskerakond 17/14
Merike Kaunissaare Erakond Isamaa 17/10
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/11
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/12
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 17/12
Teele Arak Valimisliit Tartu Eest 17/11

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 22/21
Toomas Kapp Reformierakond 22/22
Laura Danilas Reformierakond 22/21
Nikolai Männik Reformierakond 22/19
Martin Bek Reformierakond 22/9
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 7/6
Tõnu Ints Sotsiaaldemokraatlik Erakond 22/13
Asko Tamme
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8/8
Jelena Frunze Keskerakond 22/20
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 17/15
Peeter Laurson Erakond Isamaa 22/19
Kaja Tarto
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/11
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 22/22
Arvo Lehemets Valimisliit Tartu Heaks 22/19
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 22/20

 

Linnavarakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Harri Jallajas Reformierakond 13/13
Andrus Punt Reformierakond 13/13
Ragnar Kekkonen
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 4/1
Kristjan Tiirik Reformierakond 13/13
Alo Pettai Reformierakond 13/13
Helmer Jõgi Reformierakond 13/10
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Arno Arukask Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Rein Kokk Keskerakond 13/13
Olev Raju Keskerakond 13/12
Uno Pauts Erakond Isamaa 13/12
Mareh Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/13
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/13
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 13/12
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 13/8

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 16/16
Indrek Katušin Reformierakond 16/14
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 5/4
Triin Anette Kaasik Reformierakond 16/12
Väino Kull Reformierakond 16/16
Margus Hanson Reformierakond 16/16
Aleks Desjatnikov
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Tiina Merkuljeva
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Aadu Must Keskerakond 16/16
Galina Tubin Keskerakond 16/15
Tarvo Siilaberg
(alates 24.01.19)
Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16/14
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 9/6
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 16/15
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 16/13

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 4/3
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 10/10
Tamara Hristoforova Reformierakond 16/14
Andrus Punt Reformierakond 19/11
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Mihhail Lotman Erakond Isamaa 16/10
Irina Panova Keskerakond 16/16
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16/15
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 16/15

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 16/13
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 16/15
Hele Everaus Reformierakond 16/14
Harri Jallajas Reformierakond 16/14
Oleg Nesterenko Reformierakond 16/15
Jaanika Aasav Reformierakond 16/16
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/13
Gaabriel Tavits Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/11
Nadežda Aleksandrova Keskerakond 16/14
Vladimir Šokman Keskerakond 16/16
Aldo Kals Erakond Isamaa 16/16
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16/16
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 10/8
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 16/13
Ave-Gail Kaskla Valimisliit Tartu Eest 16/13

 

Puidurafineerimistehase teemakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 2/2
Andrus Punt Reformierakond 2/1
Laura Danilas Reformierakond 2/1
Ene Ergma Reformierakond 2/1
Tamara Hristoforova Reformierakond 2/2
Gea Kangilaski
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 2/2
Peeter Laurson Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/2
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 2/0

 

Ajutine põhimääruskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Hannes Klaas Reformierakond 8/6
Veljo Ipits Reformierakond 8/4
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Ene Ergma Reformierakond 8/7
Lemmit Kaplinski
(alates 15.02.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Aadu Must Keskerakond 8/8
Jaak Nigul Erakond Isamaa 8/1
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8/6
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 8/7
Jüri Mölder Tartu linnasekretär 8/8
Anneli Apuhtin Linnakantselei õigusteenistuse juhataja 8/8
Ülle Saar Linnavolikogu kantselei juhataja 8/8

Viimati muudetud 22.03.2019