Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu liikmed

Volikogu ülevaade
Osavõtt istungitest
Tasud ja hüvitused
Kontaktid

Linnavolikogu X koosseisu ülevaade

Linnavolikogu liikmed valitakse iga nelja aasta tagant oktoobrikuu kolmandal pühapäeval toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Volikogu liikmed on omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest.

Volikogu ainupädevuses on muuhulgas linna arengukava, eelarvestrateegia ja linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade kehtestamine, laenude võtmine ja paljud teised küsimused.

Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Viimased kohalikud valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Tartu linna valimiskomisjon registreeris linnavolikogu liikmed 9. novembril ning X koosseisu volitused algasid 10. novembril 2021.

Tartu volikogu X koosseisus on kuue erakonna esindajad. Reformierakond sai valimiste tulemusel volikokku 19, Erakond Eesti 200 kaheksa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kaheksa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond viis, Isamaa Erakond viis ja Keskerakond neli kohta.

Koalitsioonilepingu sõlmisid 29. oktoobril 2021 Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa.

Linnavolikogu esimees on Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees on Reno Laidre (Reformierakond).

Volikogus on viis fraktsiooni ja kaheksa komisjoni.

Volikogu tegevuse olulisemad alusdokumendid on:
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Tartu linna põhimäärus

LINNAVOLIKOGU LIIKMED (millises nimekirjas kandideerisid):

Reformierakond:
1. Laura Danilas
2. Ene Ergma
3. Hele Everaus
4. Tamara Hristoforova
5. Veljo Ipits
6. Helmer Jõgi
7. Triin Anette Kaasik
8. Toomas Kapp
9. Krõõt Kiviste
10. Reno Laidre
12. Verni Loodmaa
13. Senta-Ellinor Michelson
14. Martin Ottas
15. Mari Roostik
16. Jüri Sasi
17. Kristo Seli
18. Margit Sutrop
19. Armen Šahbazjan

Erakond Eesti 200:
1. Kristina Kallas
2. Anneli Kannus
3. Mart Kivastik
4. Jaak Laineste
5. Pärtel Piirimäe
6. Tanel Tein
7. Pille Tsopp-Pagan
8. Kristiina Tõnnisson

EKRE:
1. Indrek Kalda
2. Merle Kivest
3. Silver Kuusik
4. Merike Lumi
5. Loone Ots
6. Malle Pärn
7. Jaak Valge
8. Imre Vähi

SDE:
1. Karl Aaron Adson
2. Mart Hiob
3. Toomas Jürgenstein
4. Kadri Leetmaa
5. Heljo Pikhof

Isamaa Erakond:
1. Merle Jääger
2. Lembit Kalev
3. Kaspar Kokk
4. Mihhail Lotman
5. Tõnis Lukas

Keskerakond
1. Jelena Frunze*
2. Nikolai Põdramägi**
3. Artjom Suvorov
4. Jaan Toots
* astus 23.11.21 Keskerakonnast välja
* astus 21.03.22 Keskerakonnast välja

Linnavolikogu liikmete kontaktid.


Info volikogu koosseisu muudatuste kohta.

Volikogu istung ülikooli raamatukogu saalis
Volikogu istung ülikooli raamatukogu saalis

Viimati muudetud 12.05.2022

 

Linnavolikogu liige Kandideerimisnimekiri Volituste periood algas 10.11.2021 Istungeid/osalenud
Karl Aaron Adson Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 19.11.21 11/11
Laura Danilas Reformierakond   12/12
Ene Ergma Reformierakond   12/12
Hele Everaus Reformierakond   12/12
Jelena Frunze Keskerakond   12/12
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 19.11.21 11/11
Tamara Hristoforova Reformierakond   12/12
Veljo Ipits Reformierakond   12/12
Helmer Jõgi Reformierakond alates 19.11.21 11/11
Merle Jääger Isamaa Erakond 10.11.21-
11.11.21;
11.05.21
3/2
Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10.11.21-
11.01.22
7/7
Triin Anette Kaasik Reformierakond   12/11
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Lembit Kalev Isamaa Erakond   12/12
Kristina Kallas Erakond Eesti 200   12/12
Anneli Kannus Erakond Eesti 200   12/12
Toomas Kapp Reformierakond   12/12
Mart Kivastik Erakond Eesti 200   12/11
Merle Kivest Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Krõõt Kiviste Reformierakond   12/12
Kaspar Kokk Isamaa Erakond alates 12.11.21 12/12
Silver Kuusik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Reno Laidre Reformierakond   12/12
Jaak Laineste Erakond Eesti 200   12/12
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond   12/12
Verni Loodmaa Reformierakond   12/12
Mihhail Lotman Isamaa Erakond   12/10
Tõnis Lukas Isamaa Erakond   12/12
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond   12/12
Loone Ots Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Martin Ottas Reformierakond   12/12
Pärtel Piirimäe Erakond Eesti 200   12/12
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond   12/12
Nikolai Põdramägi Keskerakond   12/12
Malle Pärn Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Mari Roostik Reformierakond alates 12.11.21 12/12
Jüri Sasi Reformierakond   12/12
Kristo Seli Reformierakond   12/12
Margit Sutrop Reformierakond   12/12
Artjom Suvorov Keskerakond   12/11
Armen Šahbazjan Reformierakond alates 19.11.21 11/11
Tanel Tein Erakond Eesti 200   12/12
Jaan Toots Keskerakond   12/12
Pille Tsopp-Pagan Erakond Eesti 200   12/12
Kristiina Tõnnisson Erakond Eesti 200   12/12
Jaak Valge Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Marti Viilu Reformierakond alates 19.11.21 11/11
Imre Vähi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   12/12
Volitused peatatud või lõpetatud Kandideerimise nimekiri Volituste periood Istungeid/osalenud
Priit Humal Isamaa Erakond 10.11.21-
11.11.21
0/0
Priit Jagomägi Isamaa Erakond 12.11.21-
10.05.22
9/7
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10.11.21-
18.11.21
1/1
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10.11.21-
18.11.21
1/1
Urmas Klaas Reformierakond 10.11.21-
18.11.21
1/1
Ants Laaneots Reformierakond 10.11.21-
11.11.21
0/0
Mihkel Lees Reformierakond 10.11.21-
18.11.21
1/1
Eveliis Padar Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12.01.22-
12.05.22
5/5
Raimond Tamm Reformierakond 10.11.21-
18.11.21
1/1

Viimati muudetud 30.06.2022

Tasud ja hüvitused linnavolikogus

Volikogu esimehe ja aseesimehe, komisjoni esimehe ja aseesimehe ning fraktsiooni esimehe tasud

Tartu Linnavolikogu esimehe ametipalga arvestuslik suurus on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja koefitsiendi 0,75 korrutis (5477,30 eurot). Ametipalka korrigeeritakse kord aastas alates 1. aprillist. Tartu Linnavolikogu esimehele Tõnis Lukasele makstakse linnavolikogu esimehe ülesannete täitmise eest igakuist hüvitist 50 protsenti volikogu esimehe ametipalgast (2738,65 eurot).

Tartu Linnavolikogu aseesimehele Reno Laidrele makstakse igakuist hüvitist 25 protsenti linnavolikogu esimehe ametipalgast (1369,33 eurot).

Volikogu  komisjoni esimehele  ja fraktsiooni esimehele makstakse kuutasu 25 protsenti keskmisest palgast, komisjoni aseesimehe kuutasu on 5 protsenti keskmisest palgast. Aluseks võetakse eelmise aasta teise kvartali Eesti keskmine brutokuupalk, tasu ümberarvestus tehakse iga aasta 1. jaanuaril. 2022. aastal on komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe tasu 384,50 eurot, komisjoni aseesimehe tasu 76,90 eurot.

Volikogu liikme ja komisjoni liikme tasud

Volikogu liikmele makstakse kuutasu 25 protsenti keskmisest palgast, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu. Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni koosolekul osalemise eest 3 protsenti keskmisest palgast. Koosolekul kirjalikult osalemise eest tasu ei maksta. Aluseks võetakse eelmise aasta teise kvartali Eesti keskmine brutokuupalk, tasu ümberarvestus tehakse iga aasta 1. jaanuaril. 2022. aastal on volikogu liikme tasu 384,50 eurot, komisjonis osalemise tasu 46,14 eurot.

Vaata lisaks

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord
Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste tasu määramine
Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu määramine
Fraktsiooni esimehe tasu määramine (protokolli punkt 1)
 

Viimati muudetud 04.04.2022

Karl Aaron Adson

-

5346 1542

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Majanduskomisjon

Laura Danilas

-

-

Eesti Reformierakond

Keskkonnakomisjon, Majanduskomisjon

Ene Ergma

-

5322 6872

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon, Revisjonikomisjon

Hele Everaus

-

5331 9606

Eesti Reformierakond

-

Jelena Frunze

-

5629 4240

Eesti Keskerakond

Hariduskomisjon

Mart Hiob

-

501 4767

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Keskkonnakomisjon

Tamara Hristoforova

-

506 8811

Eesti Reformierakond

Kultuurikomisjon, Revisjonikomisjon, Sotsiaalkomisjon

Veljo Ipits

-

516 5225

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Majanduskomisjon

Merle Jääger

-

-

Isamaa Erakond

Keskkonnakomisjon, Majanduskomisjon

Helmer Jõgi

-

510 0452

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Arengu- ja planeerimiskomisjon, Revisjonikomisjon

Toomas Jürgenstein

-

5562 9938

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Kultuurikomisjon, Revisjonikomisjon

Triin Anette Kaasik

-

507 2308

Eesti Reformierakond

Sotsiaalkomisjon

Indrek Kalda

-

503 1013

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Majanduskomisjon

Lembit Kalev

-

503 3388

Isamaa Erakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Hariduskomisjon

Kristina Kallas

-

-

Erakond Eesti 200

Ajutine põhimääruskomisjon, Revisjonikomisjon

Anneli Kannus

-

551 2837

Erakond Eesti 200

Revisjonikomisjon, Sotsiaalkomisjon

Toomas Kapp

-

504 3415

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Majanduskomisjon, Rahanduskomisjon

Mart Kivastik

-

-

Erakond Eesti 200

Kultuurikomisjon

Merle Kivest

-

5664 3550

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Sotsiaalkomisjon

Krõõt Kiviste

-

509 0030

Eesti Reformierakond

Kultuurikomisjon

Kaspar Kokk

-

-

Isamaa Erakond

Rahanduskomisjon, Revisjonikomisjon

Silver Kuusik

-

524 8456

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Revisjonikomisjon

Reno Laidre

-

528 6361

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Arengu- ja planeerimiskomisjon, Rahanduskomisjon, Revisjonikomisjon

Jaak Laineste

-

509 2586

Erakond Eesti 200

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Kadri Leetmaa

-

5569 4019

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hariduskomisjon, Rahanduskomisjon

Verni Loodmaa

-

503 4722

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Majanduskomisjon

Mihhail Lotman

-

5330 6551

Isamaa Erakond

Kultuurikomisjon, Sotsiaalkomisjon

Tõnis Lukas

736 1200

503 3365

Isamaa Erakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Hariduskomisjon

Merike Lumi

-

522 3697

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Senta-Ellinor Michelson

-

515 5534

Eesti Reformierakond

Revisjonikomisjon, Sotsiaalkomisjon

Loone Ots

-

-

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Keskkonnakomisjon, Revisjonikomisjon

Martin Ottas

-

520 0791

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Hariduskomisjon, Keskkonnakomisjon

Malle Pärn

-

5558 4744

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Kultuurikomisjon

Pärtel Piirimäe

-

509 0833

Erakond Eesti 200

Ajutine põhimääruskomisjon, Majanduskomisjon

Heljo Pikhof

-

511 9637

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaalkomisjon

Nikolai Põdramägi

-

520 1285

Eesti Keskerakond

Kultuurikomisjon

Mari Roostik

-

-

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon

Armen Šahbazjan

-

506 5599

Eesti Reformierakond

Keskkonnakomisjon, Sotsiaalkomisjon

Jüri Sasi

-

505 7309

Eesti Reformierakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Hariduskomisjon, Rahanduskomisjon

Kristo Seli

-

-

Eesti Reformierakond

Arengu- ja planeerimiskomisjon, Kultuurikomisjon

Margit Sutrop

-

520 7183

Eesti Reformierakond

Hariduskomisjon

Artjom Suvorov

-

514 9273

Eesti Keskerakond

Revisjonikomisjon

Tanel Tein

738 8054

-

Erakond Eesti 200

Keskkonnakomisjon

Kristiina Tõnnisson

-

5554 4312

Erakond Eesti 200

Hariduskomisjon

Jaan Toots

-

510 8555

Eesti Keskerakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Rahanduskomisjon

Pille Tsopp-Pagan

-

507 4194

Erakond Eesti 200

Rahanduskomisjon

Imre Vähi

-

5393 9373

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Rahanduskomisjon

Jaak Valge

-

508 8727

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Ajutine põhimääruskomisjon, Hariduskomisjon

Marti Viilu

-

5669 1383

Eesti Reformierakond

Majanduskomisjon