Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

2015. aasta aruandlusnäitajad

Siit leiate infot asjaajamise, toetus- ja arendusvõimaluste ning ettevõtluskeskkonna kohta.

Ettevõtluse arengu osakond
Küüni 5 II korrus, 51004 Tartu
736 1192
 

2015. aasta aruandlusnäitajad

Müügitulu

(miljardites eurodes; allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Statistika 2005-2015.jpg

Tartu ettevõtete müügitulu dünaamika ajaperioodil 2005-2015 on olnud kooskõlas Eesti üldise arenguga, mida iseloomustab kiire kasv 2000. aastate keskel, majanduskriisist tingitud langus kümnendi lõpus ja viimaste aastate suhteliselt kiire taastumine.

 

TOP 50 Tartu ettevõtet müügitulu alusel (eurodes)

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus, 2015. aasta majandusaasta aruannete järgi)

Tartu_TOP_Käive_2015.jpg

Kasum

(miljonites eurodes; allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Tartu ettevõtete kasum on ajaperioodil 2005-2015 kõikunud sarnaselt müügituluga, kuid kasumeid on majanduskriis tugevamalt mõjutanud ja sellevõrra on ka taastumine olnud aeglasem.

 

TOP 50 Tartu ettevõtet kasumi alusel (eurodes)

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus, 2015. aasta majandusaasta aruannete järgi)

Tartu kasum 2015 uus.PNG

Töötajate arv

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

2015. aasta kohta esitas majandusaasta aruande 8282 ettevõtet, neist umbes pooltel (4335) puuduvad töötajad. Ettevõtted jagunesid töötajate arvu põhjal alljärgnevalt:

  • 1-9 töötajaga ettevõtteid oli 3443;
  • 10-49 töötajaga ettevõtteid oli 434;
  • 50 või enama töötajaga ettevõtteid oli 65.

Töötajate jagunemine ettevõtete suuruse järgi
(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

2015. aasta majandusaasta aruannete järgi töötas ettevõtetes 25 788 töötajat.

  • 1-9 töötajaga ettevõtetes oli 8289 töötajat.
  • 10-49 töötajaga ettevõtetes oli 8206 töötajat.
  • 50 või enama töötajaga ettevõtetes oli 9293 töötajat.

Töötajate jagunemine majandusharude kaupa
(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

2015. aasta majandusaasta aruannete järgi on töötajate jaotus majandusharude vahel väga sarnane 2013. ja 2014. aastaga. Töötajate arvu poolest on Tartu suuremateks majandusharudeks töötlev tööstus (5784 töötajat), hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste remont (4427), ehitus (3408), veondus ja laondus (1977), info ja side (1804), kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (1832) ning majutus ja toitlustus (1486).

Rohkem kui 49 töötajaga Tartu ettevõtted 2015. aastal

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus, 2015. aasta majandusaasta aruannete järgi)

Tartu_TOP_töötajad_2015.jpg

Märkus: kuna andmed pärinevad ettevõtjate majandusaasta aruannetest, siis annab see statistika ülevaate Tartusse registreeritud ettevõtete töötajate arvust, kuid ei täpsusta, kui paljud neist töökohtadest asuvad Tartus ja kui paljud mujal.

Viimati muudetud 07.12.2020