Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tutvustus

Ruumiloome osakond

Ruumiloome osakond koordineerib linnaruumi strateegilise planeerimise ja tervikliku kujundamisega seotud tegevusvaldkondi. Osakonna eesmärk on toetada  olulise ruumilise mõjuga ruumiotsuste tegemist nii linnavalitsuse sees kui ka laiemalt.

Täpsemalt tegeleb osakond järgmiste teemadega:

 • Linnaruumi pikaajalise tervikliku ja valdkonnaülese arengu ja kujundamise suunamine.
 • linnaruumi strateegiline planeerimine, üld-  ja teemaplaneeringute ning hoonestuskavade koostamine.
 • Linna arengudokumentide koostamine.
 • Linna esindamine ruumiplaneerimise küsimustes väljaspool Tartu linna haldusterritooriumi.
 • Detailplaneeringute koostamise korraldamine.
 • Strateegilise keskkonnamõju hindamise korraldamine.
 • Detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike avalike rajatiste väljaehitamise kokkulepete sõlmimine.
 • Arhitektuurivõistluste korraldamine ja kooskõlastamine.
 • Ruumiandmete ja planeeringutega seotud andmete kogumine ja analüüsimine.
 • Rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine;
 • Energia- ja kliimakava elluviimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.
 • Liikuvuslahenduste hindamine ja uuringute tellimine.
 • Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, tähtpäevadekoratsioonide, väliruumi näituste, kunsti ja skulpturaalsete elementide väljatöötamine, kureerimine ja kooskõlastamine.
 • Maastikuarhitektuuri lahenduste suunamine ja kontrollimine, arhitektuuri väikevormide, linnamööbli ja muu inventari puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine.
 • Välireklaami korraldamine ja kooskõlastamine.
 • Reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve tegemine.

Viimati muudetud 07.12.2023