Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arengukava 2025-2035

Tartu linna arengukava 2025-2035 koostamine

Arengukava aastani 2035

Tartu linna arengukava koostamise eesmärk on luua terviklik vaade linna arengusuundadest ning olla igapäevane juhtimistööriist, mille abil tagatakse linnaelu erinevate valdkondade tasakaalustatud areng, parandatakse tartlaste elukvaliteeti ning muudetakse Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. 
 
Tartu linna uues arengukavas on kirjas ka pikemaajalised strateegilised eesmärgid ning 2045. aastani ulatuv visioon "Elamusteks valmis, elamiseks loodud".

Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Avalik väljapanek

10. juunist kuni 19. augustini on avalikul väljapanekul Tartu arengukava 2025–2035 ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.

Tutvu arengukava ja eelarvestrateegiaga siin.

Lisaks digiformaadile saab arengukavaga tutvuda ka raekoja infokeskuses, Tartu Linnaraamatukogus ja selle harukogudes (Annelinna, Tammelinna, Karlova-Ropka ja Ilmatsalu harukogu).

Kogu avaliku väljapaneku aja jooksul saab arengukavale ja eelarvestrateegiale anda tagasisidet ja teha ettepanekuid.

Ettepanekute tegemiseks on järgmised võimalused:

 • arengukava digiversioonis arengukava.tartu.ee
 • e-postiga ruumiloome osakonnale ([email protected])
 • tavapostiga (Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakond, Küüni 3, Tartu 51004)
 • raekoja infokeskuses ning raamatukogus ja selle harukogudes paberankeeti täites

Arengukava tutvustuspäev koos lavastusega "Visioonid rambivalguses"

13. juunil toimub Tartu linna ja Musta Kasti koostöös Tartu linna uue arengukava tutvustuspäev, kus linna arenguplaanide paremaks mõistmiseks võetakse appi lavastuslikud elemendid ning räägitakse Tartu tulevikust vabas ja inspireerivas vormis.

Arengukava tutvustuspäeval, 13. juunil on linnaruumis avatud viis temaatilist kohtumispaika ehk tugijaama, kus saab tutvuda arengukava põhiliste suundadega, küsida küsimusi, arutleda sisu üle ja teha ettepanekuid. Igas asukohas tutvustatakse süvitsi ühte arengukava tegevussuunda ning seejärel liigutakse koos Alexela loomelavale Atlantise majja, kus toimub arengukava lavastuslik tutvustus „Visioonid rambivalguses“. Lavastus on informatiivne ja meelelahutuslik tõlgendus linna arengukavast.

Musta Kasti näitleja Kaarel Targo lavastatud „Visioone rambivalguses“ mängitakse kolm korda päevas (kell 13.00, 17.30 ja 21.00).

13. juuni päevakava

Viis kohtumispaika on avatud kell 11.00–20.45 ja neisse võib sisse astuda kogu päeva jooksul:

 • Heaolu ja kogukond – Turusilla Annelinna-poolse otsa juures.
 • Linnaruum – kaubamaja ees.
 • Keskkond – Lodjakoja kõrval.
 • Haridus ja kultuur – Tartu ülikooli raamatukogu ees.
 • Innovatsioon ja ettevõtlus – Atlantise maja ees.

Igast temaatilisest kohtumispaigast minnakse üheskoos Alexela loomelava etenduspaika, et jätkata ka teekonnal vestlusi linna arengu teemadel.

 

Arengukava lavastusliku tutvustuse „Visioonid rambivalguses“ etendused Alexela loomelaval (Atlantise majas) kell 13.00, 17.30 ja 21.00.

 

Soovitame meelepärases kohtumispaigas olla vähemalt 30 minutit enne etenduse algust (seega kell 12.30, kell 17 ja 20.30). Samuti võib etendustele minna ilma kohtumispaigas käimata.

 

Kõik sündmused on osalejatele tasuta.

Lavastaja Kaarel Targo sõnul pakuvad linnaruumis paiknevad kohtumispaigad ehk tugijaamad antiiksete foorumite eeskujul kõigile kodanikele sõnaõigust. „Musta Kasti näitlejad aitavad mõtte käima lükata ja hoiavad seda vajadusel laiali valgumast. Arengukava lavastuslikus esitluses „Visioonid rambivalguses” vaatleme, mis juhtub siis, kui kuus väga erineva nägemusega inimest püüavad arengukava juppideks lahti võtta ning seejärel tagasi kokku panna. Loodetavasti saab natuke naerda ja kui eriti hästi läheb, saame lõpuks kõik natuke paremini aru, mis see arengukava üldse on ja kuidas see just selliseks on kujunenud.“

Tartu arengukava 2025–2035 koostamine on toimunud linnavalitsuse, ekspertide ja linlaste koostöös. Aasta tagasi toimus visioonikonverents, kus koguti mõtteid nii osalejatelt kui esinejatelt. Nüüd on jõutud etappi, kus kõikidel on veelkord võimalik ettepanekuid teha ja kaasa rääkida Tartu linna arengu kujundamisel.

6. juunil on Tartu linnavolikogus arutelul "Tartu linna arengukava 2025–2035" ja eelarvestrateegia eelnõu ja volikogu heakskiidu korral suunatakse need avalikule väljapanekule 10. juunist 19. augustini 2024.

Tartu arengukavaga 2025-2035 saab detailselt tutvuda avalikul väljapaneku ajal. Uus arengudokument soovitakse kinnitada 2024. aasta sügisel.

Musta Kasti loominguline kollektiiv Tartu arengukava videote võtetel. Vasakul režissöör Kaarel Targo ja tema kõrval Liikleja (Silva Pijon).

Arenguvideod

Must Kast on arengukava läbi lugenud (või vähemalt sisukorra) ja andnud igale meie arengusuunale oma tõlgenduse. Tule uuri 13. juunil järele, millest arengukava tegelikult koosneb ja kui palju erineb see videotes nähtust.

Tartu arengukava: Tartu vaib

Tartu arengusiht: heaolu ja kogukond

Tartu arengusiht: keskkond

Tartu arengusiht: tuleviku linnapea

Tartu arengusiht: ettevõtlus ja innovatsioon 

Tartu arengusiht: linnaruum 

Arengukava koostamise ajakava

ETTEVALMISTUS

 • 2022 - Tartu linna arengusuundade ühtse mudeli koostamine.
  Arengumudel tagab tervikliku vaate linna strateegiadokumentidele ja lihtsustab nende koostamist, jälgimist ja eelarvestamist. Arengumudel annab ülevaate arengueesmärkide vahelistest seostest (ristviitamine) ning võimaldab lihtsasti mõistetavate mõõdikute abil eesmärkide täitmist jälgida.
 • Jaanuar 2023 - elanike rahulolu-uuringu "Tartu ja tartlased 2023" läbiviimine.
  Vaata uuringu kokkuvõtet.
 • Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaate koostamine.
  Vaata ülevaadet.

STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE SÕNASTAMINE

 • 5. mai 2023 - visioonikonverents "Meie linna lood".
  Info konverentsi kohta.
 • Kevad-sügis 2023 - arengukava pikaajaliste eesmärkide sõnastamine
  • Aprill-mai - linnavalitsuse töötajate ja volikogu liikmete strateegiapäevad.
  • Juuni-august 2023 - linlaste tagasiside kogumine strateegilistele sihtidele. Kokkuvõte linlaste tagasisidest.
  • August 2023 - valdkondade ekspertide fookusgrupid.
  • September 2023 - arutelud volikogu komisjonides.

ARENGUKAVA SISU LOOMINE

 • 2023 teine pool - arengukava sisu loomine ja mõõdikute valimine.
 • 2023 sügis - huvirühmade kaasamine arengukava sisu loomiseks.
  • Septembris-oktoobris toimusid seminarid nii linnavalitsuse töötajate, ekspertide kui ka erinevate huvirühmade esindajatega.
  • Oktoobris oodati linlaste mõtted küsitluse vormis. Vaata lähemalt.
  • Oktoobris-novembris toimusid kõigile huvilistele mõeldud seminarid:
   • 18. oktoobril arutelu "Keskkond ja linnaruum"
   • 25. oktoobril arutelu "Kodu, kogukond ja kultuur"
   • 8. novembril arutelu "Haridus, innovatsioon ja ettevõtlus"
  • 18. novembril toimus arutelu Tartu Noortevolikoguga. Vaata kokkuvõtet siin.
  • 6. detsembril tomus arutelu eakatega Tartu Puuetega Inimeste Kojas. Vaata kokkuvõtet siit.
 • 2024 suvi - arengukava avalik tutvustamine ja arutelud.
  • 22. mai 2024 - arutelu Ilmatsalus.
  • 6. juunil 2024 on arengukava volikogus, kes suunab selle avalikule väljapanekule
  • 10. juuni kuni 19. august on arengukava avalik väljapanek.
  • 13. juunil 2024 on arengukava lavastuslik tutvustuspäev.
  • juulis - arengukava tuvustamine Autovabaduse puiesteel.
 • 2024 sügis - arengukava kinnitamine volikogus.

INFO SAAMINE

Kui soovid saada infot arengukava koostamise kohta, jäta meile oma andmed sellel vormil.

Visioonikonverents "Meie linna lood" 5. mail 2023. Foto: Evelin Lumi
Visioonikonverents "Meie linna lood" 5. mail 2023. Foto: Evelin Lumi
Arengukava seminar „Kodu, kogukond ja kultuur“ 21. septembril 2023
Arengukava seminar „Kodu, kogukond ja kultuur“ 21. septembril 2023

Taustamaterjalid

Viimati muudetud 13.06.2024