Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Enampakkumine Tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks

Enampakkumine Tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks

Arhitektuuri ja ehituse osakond kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tartu linnale kuuluva maa üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks. Enampakkumise ese ja tingimused leiate Tartu Linnavalitsuse 01.10.2019. a korraldusest nr 1022 „Maa üürile andmine kirjaliku enampakkumise korras reklaamikandjate paigaldamiseks“ (korraldus nr 1022).

Pakkumisi saab esitada nii kõigi korralduses nr 1022 nimetatud blokkide kui ainult ühe bloki kohta tasudes tagatisraha vastavalt ühe või mitme bloki eest. Tagatisraha tuleb tasuda lisas 1 nimetatud asukohtade (blokk 1) eest 1200 eurot, lisas 2 nimetatud asukohtade (blokk 2) eest 1800 eurot ning lisas 3 nimetatud asukohtade (blokk 3) eest 2400 eurot arveldusarvele nr EE882200221014740915 viitenumbriga 04111501000009 hiljemalt 01.11.2019. a, selgituseks märkida "Reklaamikandjate enampakkumine“.

Pakkumine tuleb esitada digiallkirjastatult 04.11.2019. a kella 12.00 Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna e-posti aadressile [email protected]. Pakkumise esitamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda: Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse vanemspetsialist Kristin Kägu, [email protected], 7361243.

Pakkumuses peavad sisalduma järgmised dokumendid:

  • avaldus, milles avaldatakse soovi enampakkumisel osalemiseks linnavalitsuse esitatud tingimustel koos pakkuja nime ja kontaktandmetega, vajadusel tuleb lisada pakkuja volikiri, kui pakkumine esitatakse esindaja poolt;
  • vastavas blokis toodud asukohtadesse paigaldatavate reklaamikandjate kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, blokis 3 nimetatud reklaamikandjate puhul lisaks tehnilised näitajad reklaamikandja nõuetele vastavuse hindamiseks;
  • pakutav üür (iga bloki osas eraldi) reklaamikandja kohta aastas ning reklaamikandjate üüri kogusumma vastavas blokis aastas

Saabunud pakkumused avatakse 05.11.2019. a.

Enampakkumine viiakse läbi Tartu linnavara eeskirja §ide 26-35 kohaselt, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/418092018021.

Linnavalitsuse korraldus

Avaldus enampakkumusel osalemiseks

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Viimati muudetud 07.12.2020